Hỏi đáp Vật lý lớp 10

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1 : Hai xe xuất phát từ A đi đến B cùng vận tốc 30 km trên giờ đi được 1/3 quãng đường xe Thứ hai tăng tốc và đi hết quãng đường còn lại với vận tốc 40 km trên giờ nên đến B sớm hơn xe thứ nhất 5 phút Tính thời gian mỗi xe đi hết quãng đường AB ?

Bài 2 : 1 xe đi từ A đến B trong một khoảng thời gian quy định là B nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc 48 km trên giờ thì xe đến B sớm hơn 18 phút Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc 12 km trên giờ thì xe đến B trễ 27 phút so với thời gian quy định a) tìm quãng đường và thời gian quy định

b) Để chuyển động từ A đến B đúng thời gian quy định là B xe chuyển động từ A đến C, C nằm giữa A và B với vận tốc 48 km trên giờ rồi tiếp tục chuyển động từ C đến B với vận tốc 12 km h Tìm chiều dài quãng đường AC

Bài 3 : hai bạn đi cắm trại nơi xuất phát cách nơi cắm trại 40km Họ có một chiếc xe chỉ được một người đi và họ sắp xếp như sau hai người cùng khởi hành một lúc một người đi xe với vận tốc 15 km trên giờ người đi bộ với vận tốc 5 km/h tới một địa điểm thích hợp người đi xe Bỏ xe đạp là và đi bộ đến nơi cắm trại và người đi bộ lấy xe đi. Hai người đến cùng một lúc

a) xác định địa điểm thích hợp nói trên

b) tính vận tốc trung bình của một bạn

c) xe đạp không sử dụng trong bao lâu

Bài 4 : một người đến xe buýt chậm 20 phút sau khi xe buýt đã rời bến người đó bèn đi xe taxi đuổi theo xe buýt ở bến kế tiếp taxi đuổi kịp xe buýt khi nó đã đi được 2/3 quãng đường .Hỏi người này phải đợi xe buýt bao lâu ở B Coi xe taxi và xe buýt chuyển động đều ?

Bài 5 : Một người đi từ A đến B trong 1/3 thời gian đầu với vận tốc 20 km trên giờ . Với 1/3 quãng đường tiếp theo đi với vận tốc V2 . Nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc V3

a) tính Vtb trên cả quãng đường

b) V2 nhỏ hơn giá trị nào

0 câu trả lời

Giúp tớ giải mấy bài này nhé ^^

1) một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động với tốc độ 72km/h khi đi qua một chiếc cầu. Lấy g = 10cm/s2 . Tính áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm giữa cầu trong các trường hợp:

a. Cầu phằng nằm ngang

b. Cầu lồi có bán kính cong r = 100m

2) Một ô tô đang chuyển động trên mặt phẳng ngang thì hãm phanh, bánh xe trượt trên đường. Biết hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đường là 0,45 ; khối lượng của ô tô là 1,5 tấn, lấy g=10m/s2. Tính lực ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường .

3) Một xe đang chạy với vận tốc v0=36km/h thì bị hãm lại đột ngột. Bánh xe không lăn nữa mà chỉ trượt trên đường. Kể từ lúc hãm, xe còn đi được bao xa thì dừng lại? Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và đường ;à 0,2 và gia tốc g=9,8m/s2

4) Một vật có khối lượng 2kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là μ = 0,5. Tác dụng lên vật một lực \(\overrightarrow{F}\)song song với mặt bàn. Cho g = 10m/s2. Tính gia tốc của vật trong hai trường hợp sau:

a. F = 7N

b. F = 14N

5) Một ô tô đang chạy trên đường bê tông v0 = 72km/h thì hãm phanh. Biết quãng đường ngắn nhất mà ô tô có thể đi cho tới lúc dừng lại là 55,12m. Tính hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và với mặt đường.

6) Ở độ cao h so với mặt đất, thì trọng lực tác dụng vào vật chỉ còn bằng một nửa so với khi vật ở mặt đất. Biết g0 = 9,8m/s2; bán kính Trái Đất là R = 6400km

7) Tìm gia tốc rơi tự do của một vật ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. Cho biết gia tốc rơi tự do trên mặt đất là 9,81m/s2

8) Ở mặt đất, một vật có trọng lượng 10N. Nếu chuyển vật này ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R (R là bán kính Trái Đất) thì trọng lượng của vật bằng?

9) Một lò xo dãn ra đoạn 5cm khi treo vật có m = 250g, g = 10m/s2 . Tính độ cứng của lò xo

10) Một lò xo có độ cứng là k=100N/m , một đầu giữ cố định, đầu kia treo một vật có khối lượng m=1kg. Độ giãn của lò xo là bao nhiêu?

11) Một lò xo có l0 = 40cm được treo thẳng đứng. Treo vào đầu dưới của lò xo một quả cân 500g thì chiều dài của lò xo là 45cm. Hỏi khi treo vật có m=600g thì chiều dài lúc sau là bao nhiêu? g = 10m/s2

12) Khi treo một quả cầu có khối lượng 100g thì lò xo dìa 21cm. Khi treo thêm vật có khối lượng 200g nữa thì lò xo dài 23cm. Chiều dài tự nhiên và độ cứn của lò xo là bao nhiêu ?

Giúp tớ gấp nhé :((

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.