Hỏi đáp môn Vật lý

C1 : Kết quả tính toán cho thấy ở nhiệt độ bình thưởng, động năng trung bình của một phân tử khí hidro là \(5\cdot10^{-20}J\). Biết rằng cứ 22,4 lít khí ở \(0^oC\), 1 atm chứa \(6,02\cdot10^{23}\) phân tử.

a) Hãy tính tổng động năng của các phân tử chứa trong 1m3 khí hidro.

b) Một chiếc búa có khối ượng 1 tấn ở độ cao bao nhiêu thì có thế năng như trên ?

C2 : a) Tính nhiệt lượng cần thiết để tăng 5 kg đồng tử 20oC lên 50oC ?

b) Nếu tăng 5kg đồng trên từ 100oC lên 130oC thì nhiệt lượng cần thiết có bằng câu a không ?

c) Với nhiệt lượng trên có thể làm tăng 5 lít nước lên bao nhiêu độ ?

C3: Một ấm nước khối lượng 300g chứa 1 lít nước, lúc đầu ở 15oC.

a) Tính nl cần thiết để đun sôi ấm nước ?

b) Nếu nhiệt độ của ấm nước giảm từ 100oC xuống 15oC thì tỏa ra 1 nl là bao nhiêu ?

c) Nếu dùng ấm = đồng thì nl cần dùng nhiều hay ít hơn ?

C4 : Một khối nước đá ở 1,4 kg ở nhiệt độ -10oC truyền cho môi trường ngoài nhiệt lượng là 29,4kJ. Tính nhiệt độ cuối cùng của khối nc đá ?

C5 : Hãy tính nl cần thiết để tăng nhiệt độ không khí của phòng 4m x 5m x 3m từ 5oC lên 20oC. KLR của không khí là 1,29 kg/m3.

C6 : Một khối đồng và một khối thép có cùng khối lượng, Nếu dùng búa đập vào các vật này số lần như nhau thì miếng nào nóng lên nhiều ? Tại sao ?

C7: Một đồng tiền xu gồm 90% bạc và 10% đồng. Tính NDR của đồng tiền này ?

C8 : Với cùng 1 độ tăng nhiệt độ, 10g nhôm hấp thụ 1 nl = nl hấp thụ của 21,3g niken. Tính nDr của Niken ?

5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.