Hỏi đáp môn Vật lý

Câu 1. a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện là một acquy, hai bóng đèn mắc nối tiếp, một công tắc mở, một ampe kế A do cường độ dòng điện trong mạch chính, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế V1 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1

b. Khi khóa K đóng lại thì vôn kế V chỉ 12V, vôn kế V1 chỉ 9V và ampe kế chỉ 1,5A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn                                                           

Câu 2. a.Vẽ sơ đồ mạch điện gồm : nguồn điện là một acquy, hai bóng đèn mắc nối tiếp, một công tắc mở, một ampe kế A do cường độ dòng điện trong mạch chính, vôn kế V đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế V1 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1, vôn kế V2 do hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 2

b. Khi khóa K đóng lại thì vôn kế V chỉ 9V, vôn kế V1 chỉ 6V và ampe kế chỉ 0.7A. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp)

Được cập nhật 6 giờ trước (01:03) 2 câu trả lời

câu 1 a) vẽ sơ đồ một mạch điện kín với 2 bóng đèn cùng loại như nhau được mắc song song , một khóa K đóng

b) trong mạch điện trên , nếu tháo bớt 1 bóng đèn thì bóng đèn còn lại có sáng ko? Sáng mạnh hay yếu hơn lúc trước?

câu 2 a) vẽ sơ đồ mạch điện kín với 2 bóng đèn cùng loại được mắc nối tiếp, 1 khóa k đóng. dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch điện lúc này

b) Giả sử trong mạch điện trên nguồn điện có hiệu điện thế là 6V ,hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 6V . Em hãy nêu cách mắc hai bóng đèn vào mạch để chúng sáng bình thường . Vẽ sơ đồ mạch điện đó

câu 3 1/ a) 250mA=.....................A b) 45mV=...................V c) 16kV=........................V

d) 100A=.........................mA

2/ a) hãy vẽ đồ mạch điện gồm : 1 nguồn , 2 khóa k sử dụng độc lập cho 2 bóng đèn

b) Hãy biểu diễn chiều dòng điện trên sơ đồ đó

3/ có 1 vật đã nhiễm điện , làm thế nào để biết được nó nhiễm điện âm hay dương

câu 4 Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện (2 pin) , dây dẫn , công tắc dùng chung cho cả hai bóng đèn mắc song song , 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện qua mạch chính và một Vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch song song

giúp mình với !!!!

Được cập nhật 8 giờ trước (22:55) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.