Hỏi đáp môn Vật lý

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Lúc 5h sáng 1 người xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A 140 km với vA = 20 km/h Lúc 6h người thứ 2 xuất phát từ B về A với vB = 40 km/h Sau khi tới A người này lập túc quay trở lại B với tốc độ như cũ

a. Lập phương ttình chuyển động của 2 xe? Tìm thời điểm vị trí 2 xe gặp nhau

b. Vẽ đồ thị chuyển động của 2 xe trên cùng 1 hệ trục

Bài 2: Lúc 6h sáng 1 người đi xe đạp chuyển động đều với vận tốc 12 km/h gặp 1 người đi bộ ngược chiều với vận tốc 4 km/h. Lúc 6h30' người đi xe đạp dừng lại nghỉ 30' rồi quay trở lại đuổi theo người đi bộ. Xác định th9ì điểm và vị trí 2 người gặp nhau

Bài 3: Lúc 6h sáng 2 xe ô tô cùng khởi hành từ A và B ngược chiều nhau với các vận tốc có độ lớn vA =40 km/h vB =60 km/h Biết AB =160 km

a. Lập phương trình chuyển động của 2 xe

b. Xác định vị trí thời điểm 2 xe gặp nhau? Quãng đường mỗi xe đi được cho đến lúc đó

c. Xác định thời điểm 2 xe cách nhau 50 km ? Vị trí các xe khi đó

d. Biết rằng sau khi xe A khởi hành thì cứ 15' sau lại có 1 xe khác xuất phát từ A đi về B vói vận tốc bằng vA. Hỏi khi xe B về A thì đã gặp bn xe ddi trên đường. Tìm các thời điểm và vị trí gặp nhau đó?

Bài 4 : Lúc 6h xe 1 xuất phát từ A đến B với vận tốc 40 km /h. Lúc 6h30' xe 2 xuất phát từ B cùng chiều với xe 1 vói vận tốc 20 km/h. Xe 1 đuổi kịp xe 2 tại vị trí cách B 30 km

a. Tính AB. Vẽ đồ thị tọa độ thời gian

b. Tìm thời điểm xuất phát của xe 2 để lúc 7h 2xe cách nhau 20 km

Bài 5 : Lúc 7h có 2 ô tô khởi hành từ 2 điểm AB cách nhau 120 km trên cùng ddường thẳng chuyển động hướng vào nhau. Xe đi từ A chạy với vận tốc ko đổi 60 km/h còn từ B là 40 km/h. Chọn gốc tọa độ là A vag gốc thời gian lúc 7h

a. Tìm thời điểm vị trí 2 xe gặp nhau

b. Tìm khỏang cách 2 xe sau 1h khởi hành

c. Nếu xe đi từ A khởi hành trễ hơn 0,5 h thì sau bao lâu chúng mới gặp nhau

d. Vẽ đồ thị tọa độ thời gian của 2 xe

Bài 6: Lúc 8h 2 xe xuất phát cùng lúc từ 2 điểm A,B cách bhau 75 km. Xe B chạy về A với vận tốc vB xe A chạy về B với Vận tốc 35 km/h. Tìm vận tốc xe B biét

a. Hai xe gặp nhau lúc 9h30'

b. Hai xe gặp nhau tại thời điểm cách B 40 km

Bài 7: Một xe ô tô lúc 6h sáng khởi hành từ Hà Nội đi Hải phòng với v= 40 km/h chuyển động thẳng đều. Sau khi đi đến HP xe 1 dừng lại 1h sau đó trở về HN với cùng vận tốc. Biết k/c HN đến HP là 120 km

a. Lập phương trình chuyển động của xe

b. Vẽ đồ thị chuyển động của xe

c. Lúc quay về HN đồng thời còn 1 xe khác đi từ HN đến HP. Hai xe gặp nhau tại thời diểm cách HN 50 km. Lập phương trình chuyển động của xe 2

Được cập nhật 2 giờ trước (12:45) 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.