Vật lý

Như Nguyễn
28 tháng 3 2017 lúc 18:30

1m = 10dm ; 1m = 100cm

1cm = 10mm ; 1km = 1000m

=> (1) : 10 ; (2) : 100

=> (3) : 10 ; (3) : 1000m

Nếu không biết đổi, bạn hãy kẻ bảng ra để đổi nhé

Bình luận (27)
Nam Nguyễn
29 tháng 3 2017 lúc 19:12

1, 1 m = 10 dm.

2, 1m = 100 cm.

3, 1 cm = 10 mm.

4, 1 km = 1000 m.

CHÚC BN HỌC GIỎI!!! ^-^

Nếu bn muốn kiểm tra lại thì lấy máy tính ra mà gõ nhé bn Sách Giáo Khoa!!!okokok

Bình luận (0)
Thân Thái Sơn
30 tháng 3 2017 lúc 21:25

1m = 10 dm

1m = 100 cm

1cm = 10 mm

1km = 1000 m

Bình luận (0)
Phương Trâm
30 tháng 3 2017 lúc 16:44

Hãy ước lượng độ dài 1 m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không ?

=> Ước lượng độ dài l m trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng đế kiếm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bình luận (0)
Mai Hà Chi
30 tháng 3 2017 lúc 22:24

Ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn bằng 6 gang tay (một gang tay của em khoảng 16cm), sau đó em dùng thước có chia khoảng kiểm tra lại ước lượng của em khi dùng gang tay là 96cm.

Bình luận (0)
quý mai văn
31 tháng 3 2017 lúc 8:29

Để có độ dài ước lượng của chiếc bàn 1 m ta làm các bước sau:

b1: đo độ dài 1 sải tay của bạn

b2: chia độ dài chiếc bàn cho độ dài sải tay

b3: kết quả vừa lấy được chính là số lần đo bàn tay lên chiếc bàn.

Bình luận (0)
hậu duệ anhxtanh
31 tháng 3 2017 lúc 10:00

+ước lượng độ dài gang tay em là 18cm

+ dùng thước kiểm tra gần đúng là 17,5cm

Bình luận (1)
Như Nguyễn
31 tháng 3 2017 lúc 10:12

Ước lượng của em là 15cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em thì chỉ gần đúng so với khi ước lượng. Độ chính xác 13,5cm

Bình luận (0)
Nhật Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:12


Ước lượng gang tay của em khoảng 15cm, em dùng thước có chia khoảng kiểm tra gang tay của em là 16cm.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:27

Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn);

Học sinh (HS) dùng thước kẻ;

Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Nguyễn Bình Phương Nhi
31 tháng 3 2017 lúc 10:44

-Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn).

-Học sinh (HS) dùng thước kẻ.

-Người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Phạm Gia Huy
31 tháng 3 2017 lúc 10:48

Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn); học sinh (HS) dùng thước kẻ; người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:24

- ĐCNN thước em dùng là 1mm.

- GHĐ thước em dùng khoảng 20cmBình luận (0)
Nhật Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:24

Lưu ý: giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước.

Độ chia nhỏ nhất là số đơn vị giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.

- ĐCNN thước em dùng là 1mm.

- GHĐ thước em dùng khoảng 20cm


Bình luận (0)
Lê Thái Khả Hân
31 tháng 3 2017 lúc 13:55

GHĐ của một thước đo mà em có là: 15 cm

ĐCNN của một thước đo mà em có là: 1 mm

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:25

a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

c) Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.Bình luận (0)
Nhật Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:25

6. Có 3 thước đo sau đây:

- Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm

- Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 mm.

- Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

Hỏi nên dùng thước nào để đo.

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?

c) Chiều dài của bàn học ?

Bài giải:

a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm

b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm

c) Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mỹ Lài
31 tháng 3 2017 lúc 20:50

a)Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1mm.

b)Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

c)Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:26

Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.

Bình luận (0)
Nhật Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:26

Thợ may dùng thước mét (thước thẳng).

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
31 tháng 3 2017 lúc 10:26

Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:39

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
31 tháng 3 2017 lúc 12:49

Trong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo*
31 tháng 3 2017 lúc 13:08

Trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện giống nhau là có ánh sáng từ nguồn sáng truyền vào mắt ta

\(\Rightarrow\) Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:39

Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
thao nguyen phuong hien
31 tháng 3 2017 lúc 11:12

Ta nhìn thấy mảnh giấy trắng khi đèn bật sáng.Đó là vì đèn chiếu sáng mảnh giấy rồi mảnh giấy hắt lại ánh sáng, cuối cùng ánh sáng truyền vào mắt ta. Tức là ta nhìn thấy mảnh giấy trắng vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo*
31 tháng 3 2017 lúc 13:06

Trường hợp ta thấy mảnh giấy trắng là:

a) Đèn sáng.Vì có ánh sáng từ mảnh giấy truyền vào mắt.

\(\Rightarrow\)Kết luận: Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
31 tháng 3 2017 lúc 10:38

+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ta ánh sáng còn mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó

+ Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.

Bình luận (0)
Thien Tu Borum
31 tháng 3 2017 lúc 12:47

+ Dây tóc bóng đèn tự nó phát ta ánh sáng còn mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu vào nó

+ Vậy dây tóc bóng đèn gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn và mảnh giấy trắng gọi chung là vật sáng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Bảo*
31 tháng 3 2017 lúc 13:04

Trong thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3, ta có:

- Dây tóc bóng đèn phát ra ánh sáng.

- Tờ giấy là vật hắt lại ánh sáng.

Kết luận: Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng

Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng

Bình luận (0)
Loading...