Địa lý tự nhiên

Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Đề kiểm tra 1 tiết phần Một - Địa lí lớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 10 (đề số 2)

Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới


Tính năng này đang được xây dựng...