Vẽ kĩ thuật

Một số vấn đề xã hội của tin học

Mạng máy tính và internet

Phần mềm học tập

Lập trình đơn giản

Phần mềm học tập

Bảng tính điện tử

Soạn thảo văn bản

Hệ điều hành

Phần mềm học tập

Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Văn mẫu 11

Viết văn 11

Soạn văn 11

Văn mẫu 10

Viết văn 10

Soạn văn 10

Địa lý kinh tế

Đa phương tiện

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Hệ điều hành

Thuỷ sản

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Trồng trọt

May mặc trong gia đình

Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Tệp và thao tác với tệp

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Chương trình đơn giản

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Mạng máy tính và internet

Soạn thảo văn bản

Địa lý dân cư

Địa lý tự nhiên

Địa lý khu vực và quốc gia

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Phần mở đầu

Sóng ánh sáng

Phần mềm trình chiếu

Unit 1: Greetings

Nhiệt học lớp 8

Cơ học lớp 8

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Địa lý kinh tế xã hội

Địa lý tự nhiên

Địa lý địa phương

Sư phân hóa lãnh thổ

Địa lý kinh tế

Địa lý dân cư

Địa lý Việt Nam

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Các môi trường địa lý

Thành phần nhân văn của môi trường

Các thành phần tự nhiên của đất

Trái đất

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Ôn tập toán 6

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li-Phản ứng thủy phân của muối

Ôn tập mỹ thuật 7

Ôn tập mỹ thuật 6

Ôn tập âm nhạc 9

Ôn tập âm nhạc 8

Ôn tập âm nhạc 7

Ôn tập âm nhạc 6

Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì

Atlat

Bảng số liệu, biểu đồ

Địa lý vùng kinh tế

Địa lý ngành kinh tế

Địa lý dân cư

Địa lý tự nhiên

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Biểu đồ và bảng số liệu

Ôn tập mỹ thuật 8

Ôn tập mỹ thuật 9

Trắc nghiệm tổng hợp ôn tập môn Hóa

Chủ đề 2: Phương trình ion rút gọn

Tiếng Việt

Chủ đề 3: Kim loại tác dụng với axit HNO3

Chủ đề 4: Nhiệt phân muối nitrat

Chủ đề 5: Axit H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm

Ôn tập phần sinh thái và môi trường

Cấu trúc đề thi

Ôn tập học kỳ II

Luyện thi tốt nghiệp trung học quốc gia 2016 - 2017 (Bộ giáo dục)

Luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2017

Luyện thi phổ thông trung học phổ thông quốc gia 2017

Luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Sinh thái học

Tiến hóa

Di truyền học người

Hạt nhân nguyên tử

Lượng tử ánh sáng

Atlat địa lí 12

Đề thi minh họa TA 2017 - Bộ GDĐT

NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Kĩ thuật điện

Kĩ thuật điện tử

Động cơ đốt trong

Chế tạo cơ khí

Vẽ kĩ thuật

Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bảo quản, chế biến nông, lâm

Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Cắt may

Kĩ thuật điện

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Bản chất và vai trò của pháp luật

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Đại số lớp 7

Sự hình thành trật tự thể giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Dao động và sóng điện từ

Điện xoay chiều

Sóng cơ học

Dao động cơ học

Violympic Vật lý 9

Violympic Vật lý 8

Violympic Vật lý 7

Violympic Vật lý 6

Nấu ăn

Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Công dân với kinh tế

Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Cơ khí

Ôn tập lịch sử lớp 10

Ôn tập ngữ văn 10

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 11

Ôn tập lịch sử lớp 11

Ôn tập ngữ văn 11

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

HẤP PHỤ

HÓA KEO

ĐIỆN HÓA HỌC

ĐỘNG HỌC

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Sinh học 9

Sinh học 8

Dòng điện trong các môi trường

Sinh học 7

Ôn tập địa lý lớp 10

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn 9

Chưa phân loại

Chương 1. Nguyên tử

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 6

Ôn tập lịch sử lớp 6

Ôn tập ngữ văn lớp 6

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 7

Ôn tập lịch sử lớp 7

Ôn tập ngữ văn lớp 7

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn lớp 8

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 9

Chưa phân loại

Ôn tập lịch sử lớp 9

Sinh học 6

Di truyền học cấp độ phân tử

Nhiệt học lớp 6

Chương II. Kim loại

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Chương 1. Sự điện li

CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Sinh học tế bào

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Cảm ứng điện từ

Điện tích, điện trường

Dòng điện không đổi

Động học chất điểm

Mắt, các dụng cụ quang học

Khúc xạ ánh sáng

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Cơ học lớp 6

Điện học lớp 7

Âm học lớp 7

Dao động cơ học

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Quang học lớp 7

CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng

Từ trường

Điện học lớp 9

Điện từ học lớp 9

Quang học lớp 9

Công dân với đạo đức

Học kì 1

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

Tổ hợp - xác suất

Đại số lớp 6

NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Sinh học vi sinh vật

Hàm lũy thừa, mũ và loagrit

Unit 1 : SCHOOL TALKS

Soạn văn lớp 7

Soạn văn lớp 9

Ôn tập ngữ văn 12

Ôn tập lịch sử lớp 12

Luyện tập tổng hợp

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Soạn văn lớp 8

Chương 2. Nhóm nitơ

Trang trí nhà ở

Động lực học chất điểm

Soạn ngữ văn lớp 6

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm lôgarit

Unit 1 : Back to school

Bài 1. Bài mở đầu

UNIT 1 : FRIENDSHIP

Di truyền học cấp độ tế bào

Chủ đề 1 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Este-lipit

Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Mệnh đề, tập hợp

Căn bậc hai. Căn bậc ba

Unit 1: My friends

Unit 2: At school

Ôn tập học kì I

Unit 1 : A visit from a pen pal

Ngữ âm

Ôn tập lịch sử lớp 8

Mở đầu

Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Sóng cơ học

Ôn tập cuối năm phần số học

Unit 2 : Making arrangements

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Hàm số bậc nhất

Unit 2 : PEOPLE’S BACKGROUND

Biến dị

Đề kiểm tra học kì 1

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Soạn văn 12

Tập làm văn lớp 6

Tập làm văn lớp 7

Unit 3: At home

Chủ đề 2 : Phân loại phương phái giải nhanh Cacbohiđrat

Ôn tập địa lý lớp 12

Điện xoay chiều

Tập làm văn lớp 9

Unit 2 : Personal information

Ôn tập địa lý lớp 8

Ôn tập học kỳ I

Ôn tập học kì I

Ôn tập học kì II

Tập làm văn lớp 8

Chương II : Hàm số và đồ thị

Câu có chức năng giao tiếp

Chương 3. Nhóm cacbon

Các nước TBCN từ 1945 – 2000.

Nghị luận xã hội

Nấu ăn trong gia đình

Quy luật di truyền

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Ôn tập cuối năm phần hình học

Unit 2 : Clothing

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES

Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Chương 3. Liên kết hóa học

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Học kì 2

Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Văn mẫu lớp 7

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Chương II : Số nguyên

Văn mẫu lớp 6

Văn mẫu lớp 8

Chương II. Vận động

Các định luật bảo toàn

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Thu, chi trong gia đình

Viết văn 12

Chương III : Thống kê

Phép nhân và phép chia các đa thức

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Trắc nghiệm ôn tập học kì II

Cảm ứng ở thực vật

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Nghị luận văn học

Văn mẫu lớp 9

Unit 4: Big and small

Unit 3 : At home

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

UNIT 3 : A PARTY

Khối đa diện

Unit 3 : A DAY IN THE LIFE OF .......

Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

Số phức

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Di truyền quần thể

Phương trình, hệ phương trình

Từ vựng tổng hợp

Chủ đề 3 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Amin-Amino Axit-Protein

Giới hạn

Dao động và sóng điện từ

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Unit 1 : HOME LIFE

Unit 3 : A trip to the countryside

Unit 3 : At home

NỘI DUNG 4: SẮT, CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Chương III : Phân số

Chương IV : Biểu thức đại số

Bất đẳng thức, bất phương trình

Chất khí

Unit 4 : Learning a foreign language

Chương 5. Hiđrocacbon no

Cảm ứng ở động vật

Unit 2 : CULTURAL DIVERSITY

Ngữ pháp tổng hợp

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

Chương 3. Các ngành Giun

Đạo hàm

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Chương III. Tuần hoàn

Sóng ánh sáng

Unit 4 : Our past

Văn mẫu 12

Unit 5: Things I do

Di truyền học quần thể

Tuyển tập đề thi

Chương I. Tế bào thực vật

Unit 4 : At school

Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Hình cầu, hình nón và hình trụ

Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập cuối năm giải tích lớp 12

Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

UNIT 4 : VOLUNTEER WORK

Chương 5. Nhóm Halogen

Phân thức đại số

Thống kê

Chủ đề 5 : Phân loại phương pháp giải nhanh đại cương về kim loại

Ôn tập cuối năm phần số học

Di truyền học người

NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Hình học lớp 7

Ôn tập cuối năm môn Đại số 11

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Khối đa diện

Lượng tử ánh sáng

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Kĩ năng đọc - hiểu

Phương trình bậc nhất một ẩn

Cơ sở của nhiệt động lực học

Chương 4. Ngành Thân mềm

UNIT 5 : ILLITERACY

Chương II. Rễ

Unit 5: Work and play

Unit 3 : WAY OF SOCIALISING

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Hình giải tích

Unit 6: Places

Unit 5 : Study Habits

Unit 5 : The media

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Chương IV. Hô hấp

Tổng kết lịch sử Thế Giới từ 1945 - 2000

Đường tròn

Di truyền học ứng dụng

Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Chủ đề 6 : Phân loại phương pháp giải nhanh kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm

Hình học lớp 6

Lượng giác

Số phức

Unit 6 : The young pioneers club

NỘI DUNG 7: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT

Hạt nhân nguyên tử

Unit 6 : AN EXCURSION

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Unit 6 : The environment

Unit 7: Your house

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Chương III. Thân

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Chương 5. Ngành Chân khớp

UNIT 6 : COMPETITIONS

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chương I : Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Unit 6: After school

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Chương V. Tiêu hóa

Chất rắn và chất lỏng

NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Unit 7 : Saving energy

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Unit 8: Out and about

UNIT 7 : WORLD POPULATION

Chủ đề 13: Lập CTPT của hợp chất hữu cơ

Unit 7: The world of work

Unit 7 : THE MASS MEDIA

Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Unit 7 : My neighbourhood

Sinh sản ở thực vật

Chủ đề 7 : Phân loại phương pháp giải nhanh Crom -Sắt - Đồng và một số kim loại khác

Chương I : Đoạn thẳng

Góc với đường tròn

Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Ôn tập cuối năm môn Đại số

Tiến hóa sinh học

Tứ giác

Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 – 1930.

Chương IV. Lá

Hình giải tích trong không gian

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

Chương II : Tam giác

Chương VII. Bài tiết

Hình trụ. Hình nón. Hình cầu

Chủ đề 4. Bảng hệ thống tuần hoàn

Unit 8 : Country life and City life

Đa giác. Diện tích của đa giác

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Chủ đề 8 : Phân loại phương pháp giải nhanh nhận biết một số chất vô cơ chuẩn độ dung dịch

Chương II : Góc

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Chủ đề 10: Phản ứng đehiđro hóa và phản ứng cracking

Unit 8: places

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

Ôn tập cuối năm môn hình học 12

Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Sinh thái học

Unit 9: The body

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Sinh sản ở động vật

Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

Unit 6 : FUTURE JOBS

UNIT 8 : CELEBRATIONS

NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 8 : Celebrations

Ôn tập toán 7

Tam giác đồng dạng

Violympic toán 6

Unit 9 : UNDERSEA WORLD

Sinh vật và Môi trường - Chương III. Con người, dân số và môi trường

Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Unit 10: Staying healthy

Chủ đề 9 : Phân loại phương pháp giải nhanh hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Chương VIII. Da

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Kho Đề thi ĐH

Đề trắc nghiệm chuyên để thể tích

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Vectơ

Unit 9 : Natural Disasters

Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa - khử

Chủ đề 24: Phản ứng tráng gương

Unit 9: At home and a way

Unit 9 : A First- Aid course

Unit 7 : ECONOMIC REFORMS

NỘI DUNG 10: TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ LỚP 12

Ôn tập học kỳ II

Unit 10 : CONSERVATION

Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

Unit 8 : LIFE IN THE FUTURE

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Sinh vật và Môi trường - Chương IV. Bảo vệ môi trường

CHƯƠNG 1 - ESTE-LIPIT

Chương VII. Quả và hạt

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Unit 11: What do you eat?

Unit 10: Health and Hygiene

Chủ đề 6. Tốc độ phản ứng-Cân bằng hóa học

Violympic toán 7

Unit 10 : life on other planets

Unit 10 : Recycling

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Unit 9 : DESERTS

Chương X. Nội tiết

Unit 11: NATIONAL PARKS

CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Đề tổng hợp thầy Doãn Minh Cường

Unit 12: Sports and pastimes

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Unit 12: Let's it

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

Unit 12 : MUSIC

Chương IX. Vai trò của thực vật

Ôn tập cuối năm môn Hình học

Units 13: Activities and season

Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

Chương XII. Sinh sản

Unit 12 : A Vacation abroad

Unit 10 : ENGANGERED SPECIES

Unit 13 : Activities

Unit 13 : Festivals

Unit 11 : BOOKS

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

Unit 14: Making plan

Chủ đề 11. Điện phân

CHƯƠNG 4-POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 13 : FILMS AND CINEMA

Unit 14 : THE WORLD CUP

Unit 15: Countries

Unit 14 : Wonders of the world

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Unit 14 : Free time

Unit 12 : WATER SPORTS

Unit 15 : Computer

Unit 16: Man’s environment

Unit 15: CITIES

Unit 13 : THE 22th SEA GAMES

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

CHƯƠNG 6-KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Unit 15 : Going out

CHƯƠNG 7 -SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Unit 16 : HISTORICAL PLACES

Unit 16 : Inventions

Unit 16 : People and places

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic

CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Unit 16 : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

Chủ đề. Các phương pháp giải nhanh Bài tập hóa học


Tính năng này đang được xây dựng...