Địa lý khu vực và quốc gia

Hệ điều hành

Soạn thảo văn bản

Bảng tính điện tử

Phần mềm học tập

Lập trình đơn giản

Phần mềm học tập

Mạng máy tính và internet

Một số vấn đề xã hội của tin học

Phần mềm học tập

Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Địa lý tự nhiên

Địa lý dân cư

Soạn văn 10

Viết văn 10

Văn mẫu 10

Soạn văn 11

Viết văn 11

Văn mẫu 11

Phần mềm trình chiếu

Đa phương tiện

Một số khái niệm cơ bản của tin học

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Cấu trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

May mặc trong gia đình

Trồng trọt

Lâm nghiệp

Chăn nuôi

Thuỷ sản

Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Hệ điều hành

Soạn thảo văn bản

Mạng máy tính và internet

Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Chương trình đơn giản

Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Tệp và thao tác với tệp

Vẽ kĩ thuật

Ôn tập toán 9

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X

Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

Phần mở đầu

Ôn tập toán 8

Ôn tập toán 7

Ôn tập toán 6

Cơ học lớp 8

Nhiệt học lớp 8

Unit 1: Greetings

Địa lý kinh tế

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống

Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Lịch sử thế giới cận đại

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Địa lý Việt Nam

Địa lý dân cư

Địa lý kinh tế

Sư phân hóa lãnh thổ

Địa lý địa phương

Địa lý tự nhiên

Địa lý kinh tế xã hội

Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Các môi trường địa lý

Lịch sử thế giới cận đại

Lịch sử thế giới hiện đại (từ 1917 đến 1945)

Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Lịch sử thế giới từ 1945 đến năm 2000

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000

Trái đất

Các thành phần tự nhiên của đất

Thành phần nhân văn của môi trường

Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Violympic toán 7

Atlat địa lí 12

Biểu đồ và bảng số liệu

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Địa lý tự nhiên

Địa lý dân cư

Địa lý ngành kinh tế

Địa lý vùng kinh tế

Bảng số liệu, biểu đồ

Đề thi minh họa TA 2017 - Bộ GDĐT

NỘI DUNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Đại số lớp 8

Hình học lớp 8

Violympic toán 8

Đại số lớp 9

Hình học lớp 9

Violympic toán 9

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bản chất và vai trò của pháp luật

Atlat

Đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì

Sóng ánh sáng

Lượng tử ánh sáng

Hạt nhân nguyên tử

Di truyền học người

Tiến hóa

Sinh thái học

Luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Luyện thi phổ thông trung học phổ thông quốc gia 2017

Trắc nghiệm tổng hợp ôn tập môn Hóa

Ôn tập mỹ thuật 9

Ôn tập âm nhạc 6

Ôn tập âm nhạc 7

Ôn tập âm nhạc 8

Ôn tập âm nhạc 9

Ôn tập mỹ thuật 6

Ôn tập mỹ thuật 7

Ôn tập mỹ thuật 8

Luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2017

Cơ khí

Kĩ thuật điện tử

Kĩ thuật điện

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 2

Động cơ đốt trong

Chế tạo cơ khí

Kĩ thuật điện

Cắt may

Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

Chăn nuôi thuỷ sản đại cương

Bảo quản, chế biến nông, lâm

Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

Vẽ kĩ thuật

Học kì 1

Học kì 2

Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Sóng cơ học

Điện xoay chiều

Dao động và sóng điện từ

Sự hình thành trật tự thể giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Đại số lớp 6

Hình học lớp 6

Violympic toán 6

Đại số lớp 7

Dao động cơ học

Violympic Vật lý 9

Công dân với đạo đức

Công dân với kinh tế

Công dân với các vấn đề chính trị xã hội

Học kì 1

Nấu ăn

Violympic Vật lý 6

Violympic Vật lý 7

Violympic Vật lý 8

Hình học lớp 7

Chương 1. Nguyên tử

Khúc xạ ánh sáng

Động học chất điểm

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Cảm ứng ở thực vật

HẤP PHỤ

Cảm ứng ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh sản ở thực vật

Cảm ứng điện từ

Từ trường

Dòng điện trong các môi trường

Ôn tập ngữ văn lớp 6

Ôn tập lịch sử lớp 6

Ôn tập địa lý lớp 6

Chương 1. Sự điện li

Luyện tập tổng hợp

ĐỘNG HỌC

Ôn tập ngữ văn 10

Điện từ học lớp 9

Điện tích, điện trường

Dòng điện không đổi

Sinh sản ở động vật

Sinh học tế bào

Sinh học 9

Quang học lớp 9

Bảo toàn, chuyển hóa năng lượng

Quang học lớp 7

Âm học lớp 7

Điện học lớp 7

Cơ học lớp 6

Nhiệt học lớp 6

CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Sinh học 6

Sinh học 7

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Điện học lớp 9

Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

CHƯƠNG II. PHẢN ỨNG HÓA HỌC

CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

CHƯƠNG IV. OXI - KHÔNG KHÍ

CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Chương II. Kim loại

Chương III. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Sinh học 8

Chưa phân loại

ĐIỆN HÓA HỌC

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

Di truyền học cấp độ phân tử

Ôn tập ngữ văn 11

Ôn tập lịch sử lớp 11

Ôn tập địa lý lớp 11

Luyện tập tổng hợp

Luyện tập tổng hợp

HÓA KEO

Ôn tập lịch sử lớp 9

Ôn tập lịch sử lớp 10

Ôn tập ngữ văn lớp 9

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 10

Ôn tập ngữ văn lớp 8

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập địa lý lớp 7

Ôn tập địa lý lớp 9

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Dao động cơ học

Mắt, các dụng cụ quang học

Ôn tập lịch sử lớp 7

Chưa phân loại

Luyện tập tổng hợp

Ôn tập ngữ văn lớp 7

Ôn tập ngữ văn 12

Soạn văn lớp 9

Soạn văn lớp 7

Ngữ âm

Unit 1: My friends

Sinh học vi sinh vật

Ôn tập học kì I

Chủ đề 1 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Este-lipit

Sóng cơ học

Ôn tập lịch sử lớp 12

Mở đầu

Bài 1. Bài mở đầu

Soạn văn lớp 6

Soạn văn lớp 8

Luyện tập tổng hợp

Di truyền học cấp độ tế bào

Cơ chế di truyền cấp độ tế bào

Động lực học chất điểm

Tổ hợp - xác suất

Ôn tập lịch sử lớp 8

Các nước XHCN (Liên Xô và các nước Đông Âu) từ năm 1945 đến năm 2000.

Chương 2. Nhóm nitơ

Hàm lũy thừa, mũ và loagrit

Học kì 2

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Unit 1 : SCHOOL TALKS

Unit 2: At school

Unit 1 : Back to school

Mệnh đề, tập hợp

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm lôgarit

UNIT 1 : FRIENDSHIP

Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Unit 1 : A visit from a pen pal

NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ

Trang trí nhà ở

Tập làm văn lớp 9

UNIT 2 : PERSONAL EXPERIENCES

Tập làm văn lớp 6

Ôn tập địa lý lớp 8

Tập làm văn lớp 8

Ôn tập địa lý lớp 12

Unit 2 : PEOPLE’S BACKGROUND

Tập làm văn lớp 7

Chủ đề 2 : Phân loại phương phái giải nhanh Cacbohiđrat

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Câu có chức năng giao tiếp

Các nước TBCN từ 1945 – 2000.

Unit 3: At home

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

NỘI DUNG 3: NHÔM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Hàm số bậc nhất và bậc hai

Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Quy luật di truyền

Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Ôn tập học kì II

Đề kiểm tra học kì

Điện xoay chiều

Chương I. Khái quát về cơ thể người

Chương 1. Ngành Động vật nguyên sinh

Unit 2 : Personal information

Chương 3. Liên kết hóa học

Unit 2 : Clothing

Chương 3. Nhóm cacbon

Unit 2 : Making arrangements

Soạn văn 12

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Biến dị

Nấu ăn trong gia đình

Văn mẫu lớp 7

Thu, chi trong gia đình

Văn mẫu lớp 9

Di truyền quần thể

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Chủ đề 3 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Amin-Amino Axit-Protein

Phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, phụ thuộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh.

Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Khối đa diện

Số phức

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Từ vựng tổng hợp

Giới hạn

Văn mẫu lớp 6

Viết văn 12

Phương trình, hệ phương trình

Văn mẫu lớp 8

NỘI DUNG 4: SẮT, CROM VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

Các định luật bảo toàn

Dao động và sóng điện từ

UNIT 3 : A PARTY

Chương 2. Ngành Ruột khoang

Unit 3 : At home

Unit 1 : HOME LIFE

Unit 4: Big and small

Unit 3 : At home

Unit 3 : A DAY IN THE LIFE OF .......

Chương II. Vận động

Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Unit 3 : A trip to the countryside

Mở đầu Sinh học và Đại cương về thế giới thực vật

Ngữ pháp tổng hợp

Unit 4 : Learning a foreign language

Unit 2 : CULTURAL DIVERSITY

Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Unit 4 : SPECIAL EDUCATION

Unit 4 : Our past

Di truyền học quần thể

Chương III. Tuần hoàn

Chất khí

Hình cầu, hình nón và hình trụ

Bất đẳng thức, bất phương trình

NỘI DUNG 5: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12

Unit 5: Things I do

Chương 3. Các ngành Giun

Khối đa diện

Chương I. Tế bào thực vật

Quan hệ quốc tế (1945 – 2000)

Unit 4 : At school

UNIT 4 : VOLUNTEER WORK

Sóng ánh sáng

Chủ đề 4 : Phân loại và phương pháp giải nhanh Polime và vật liệu Polime

Tuyển tập đề thi

Chương 5. Nhóm Halogen

Chương 5. Hiđrocacbon no

Văn mẫu 12

Đạo hàm

Unit 5 : The media

Kĩ năng đọc - hiểu

Mặt cầu, mặt nón tròn xoay và mặt trụ tròn xoay

Unit 6: Places

Unit 5 : Study Habits

Cơ sở của nhiệt động lực học

Thống kê

Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh

Unit 5: Work and play

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

NỘI DUNG 6: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

Unit 5 : TECHNOLOGY AND YOU

Lượng tử ánh sáng

Chương 6. Hiđrocacbon không no

Di truyền học người

Chương 4. Ngành Thân mềm

Unit 3 : WAY OF SOCIALISING

Chủ đề 5 : Phân loại phương pháp giải nhanh đại cương về kim loại

UNIT 5 : ILLITERACY

Chương IV. Hô hấp

Hình giải tích

Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Chương II. Rễ

UNIT 6 : COMPETITIONS

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song

Chương 7. Hi đrocacbon thơm - Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Hình giải tích trong không gian

Di truyền học ứng dụng

Tổng kết lịch sử Thế Giới từ 1945 - 2000

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Chương 5. Ngành Chân khớp

Unit 7: Your house

Chủ đề 6 : Phân loại phương pháp giải nhanh kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và nhôm

Unit 6: After school

Unit 4 : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Chương III. Thân

Chất rắn và chất lỏng

NỘI DUNG 7: ESTE, LIPIT, CACBOHIĐRAT

Số phức

Lượng giác

Di truyền và biến dị - Chương VI. Ứng dụng Di truyền học

Unit 6 : The environment

Chương V. Tiêu hóa

Hạt nhân nguyên tử

Unit 6 : The young pioneers club

Unit 6 : AN EXCURSION

Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Unit 8: Out and about

Unit 5 : HIGHER EDUCATION

Chủ đề 7 : Phân loại phương pháp giải nhanh Crom -Sắt - Đồng và một số kim loại khác

Sinh vật và Môi trường - Chương I. Sinh vật và môi trường

Chương VI. Trao đổi chất và năng lượng

NỘI DUNG 8: AMIN, AMINO AXIT, PEPTIT VÀ PROTEIN

Vectơ

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Cách mạng Việt Nam từ năm 1919 – 1930.

Chương IV. Lá

Tiến hóa sinh học

Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc

Chương 8. Dẫn xuất halogen. Ancol - Phenol

Unit 7: The world of work

Unit 7 : Saving energy

Đề trắc nghiệm chuyên để thể tích

UNIT 7 : WORLD POPULATION

Unit 7 : My neighbourhood

Unit 7 : THE MASS MEDIA

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Unit 8 : Country life and City life

Unit 8: places

Cách mạng Việt Nam từ sau khi Đảng ra đời đến Cách mạng tháng Tám thành công (1930 – 1945)

Unit 8 : THE STORY OF MY VILLAGE

Sinh vật và Môi trường- Chương II. Hệ sinh thái

Chương 9. Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Unit 6 : FUTURE JOBS

Sinh thái học

Đề luyện thi tốt nghiệp phổ thông, cao đẳng, đại học

Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

Chương VII. Bài tiết

Chủ đề 8 : Phân loại phương pháp giải nhanh nhận biết một số chất vô cơ chuẩn độ dung dịch

UNIT 8 : CELEBRATIONS

Chủ đề 4. Bảng hệ thống tuần hoàn

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

NỘI DUNG 9: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 8 : Celebrations

Unit 9: The body

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chương VIII. Da

NỘI DUNG 10: TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ LỚP 12

Unit 9 : Natural Disasters

Kho Đề thi ĐH

Sinh vật và Môi trường - Chương III. Con người, dân số và môi trường

Chủ đề 7. Dung dịch các chất điện ly

Unit 7 : ECONOMIC REFORMS

Chủ đề 9 : Phân loại phương pháp giải nhanh hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Chủ đề 5. Phản ứng oxy hóa - khử

Unit 9: At home and a way

Unit 10: Staying healthy

Đề tổng hợp thầy Doãn Minh Cường

Unit 9 : A First- Aid course

Unit 9 : UNDERSEA WORLD

Chương 8. Động vật và đời sống con người

Unit 10 : life on other planets

Unit 10: Health and Hygiene

CHƯƠNG 1 - ESTE-LIPIT

Chủ đề 6. Tốc độ phản ứng-Cân bằng hóa học

Chương IX. Thần kinh và giác quan

Unit 10 : Recycling

Unit 11: What do you eat?

Unit 8 : LIFE IN THE FUTURE

Sinh vật và Môi trường - Chương IV. Bảo vệ môi trường

Chủ đề 11. Điện phân

Lịch sử Việt Nam từ năm 1954 - 1975

Unit 10 : CONSERVATION

Chương VII. Quả và hạt

Unit 11: NATIONAL PARKS

Chủ đề 19. Dẫn xuất Halogen

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Unit 9 : DESERTS

Chương X. Nội tiết

Việt Nam từ năm 1975 – 2000

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Unit 12: Sports and pastimes

CHƯƠNG 2- CACBOHIDRAT

Unit 11 : Traveling around Vietnam

Unit 10 : ENGANGERED SPECIES

CHƯƠNG 3-AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

Unit 12 : MUSIC

Unit 12: Let's it

Chương IX. Vai trò của thực vật

Chủ đề 20. Ancol. Phenol

Units 13: Activities and season

Chương XII. Sinh sản

Unit 12 : A Vacation abroad

Unit 14: Making plan

Unit 11 : BOOKS

Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

CHƯƠNG 4-POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Unit 13 : Festivals

Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Unit 13 : Activities

Unit 13 : FILMS AND CINEMA

Unit 15: Countries

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Unit 14 : Free time

Chủ đề 22. Axit Cacboxylic

Unit 14 : THE WORLD CUP

Unit 14 : Wonders of the world

Unit 12 : WATER SPORTS

Unit 15 : Going out

CHƯƠNG 6-KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Unit 13 : THE 22th SEA GAMES

Unit 15 : Computer

Unit 15: CITIES

Unit 16: Man’s environment

Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Unit 16 : People and places

Unit 16 : Inventions

Unit 16 : HISTORICAL PLACES

CHƯƠNG 7 -SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

CHƯƠNG 8-PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

CHƯƠNG 9-HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Unit 16 : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION

Chủ đề. Các phương pháp giải nhanh Bài tập hóa học


Tính năng này đang được xây dựng...