Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử

Câu 5.

Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích thinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi là

  1. 0,185nm
  2. 0,196nm
  3. 0,155nm
  4. 0,168nm
  Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

  Tính năng này đang được xây dựng...