Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Chủ đề 21. Andehit. Xeton

Câu 26.

Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol HCHO và 0,2 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là
  1. 43, 2  gam.     
  2. 108  gam.     
  3. 64,8  gam.           
  4. 90,8  gam.   

Câu 27.


Tính năng này đang được xây dựng...