Bài 6+7: Đất nước nhiều đồi núi

Câu hỏi trắc nghiệm