Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG III

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 4. ÔN TẬP CHƯƠNG III

Câu 16.

Cho tam giác ABC có A(1;1), đường cao BB' : \(-2x+y-8=0\),  đường cao CC' : \(2x+3y-8=0\). Viết phương trình đường cao AA' .

  1. \(x-y+2=0\)
  2. \(x+y+2=0\)
  3. \(x-y-2=0\)
  4. \(x+y-2=0\)
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...