Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu hỏi trắc nghiệm

Chủ đề: Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học

Câu 17.

Cho hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số \(y=2\sqrt{1-x^2}\) và \(y=2\left(1-x\right)\).

Quay hình phẳng trên quanh trục \(Ox\) được hình có thể tích bằng
  1. \(\frac{4\pi}{3}\).
  2. \(\pi\).
  3. \(\frac{\pi}{2}\).
  4. \(\frac{2\pi}{3}\).
Click để xem thêm, còn nhiều lắm!

Tính năng này đang được xây dựng...