Bài 24 : Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

Câu hỏi trắc nghiệm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN