§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Câu hỏi trắc nghiệm