1. Học liệu

Học liệu là những nội dung cụ thể chứa trong các thư mục. Các loại học liệu gồm:

  • Lý thuyết
  • Trắc nghiệm
  • Đề thi
  • Video
  • Các bài viết của tác giả

2. Tạo học liệu mới

Click chuột để vào một thư mục chứa nội dung học liệu

Click vào “Tạo mới”, chọn loại nội dung cần tạo. 

Chọn kiểu học liệu để tạo mới

Sau đó nhập vào tên học liệu, và mô tả ngắn gọn về nội dung.

Nhập vào tên học liệu và mô tả

3. Thiết lập nội dung học liệu

a. Lý thuyết

Để đưa nội dung lý thuyết lên, bạn có 2 cách là: Upload file pdf lên hoặc soạn nội dung trực tiếp tại khung soạn thảo của hoc24. Tuy nhiên, để Google có thể tìm kiếm được nội dung của bạn, hoc24 khuyến khích hãy nên đưa nội dung trực tiếp vào khung soạn thảo của hoc24 (bạn có thể Copy nội dung này từ word sang).

Lựa chọn nhập nội dung lý thuyết

b. Trắc nghiệm

Để tạo nội dung trắc nghiệm, bạn có 2 lựa chọn là: Lấy nội dung từ ngân hàng câu hỏi của hoc24 hoặc tạo câu hỏi mới.

Nội dung trắc nghiệm

c. Đề thi

Để tạo đề thi bạn có 2 lựa chọn: Upload file pdf chứa nội dung đề thi lên hoặc lấy các câu hỏi trong ngân hàng của hoc24.

Lựa chọn cách đưa đề thi lên

d. Video

Chức năng này được tích hợp với video của Youtube, có nghĩa bạn upload video lên trang youtube.com rồi chèn link vào trang hoc24 để học sinh có thể xem trực tiếp trong trang web hoc24.vn

Chèn link youtube

e. Bài viết

Bài viết là những nội dung liên quan đến các vấn đề khác như thông tin về giáo dục, phương pháp học tập, thời khoá biểu, ma trận đề thi,....

Tạo nội dung bài viết cũng giống như tạo nội dung lý thuyết.