Khi trình bày nội dung bài giảng, bạn có thể chèn vào công thức toán học, vẽ hình học trực tiếp tại khung soạn thảo của hoc24. Để chèn vào công thức toán học, ta có hai cách: 

+ Chèn công thức dạng trực quan.

+ Chèn công thức bằng mã LaTex.

Muốn chèn công thức toán học trực quan, ta click vào biểu tượng Σ (ở phía ngoài bên phải trên thanh công cụ)

Chèn vào công thức toán trực quan

Khi đó, một cửa sổ mới hiện lên, bạn click vào các biểu tượng để nhập vào công thức tương ứng. Sau khi nhập xong công thức, click vào nút "đồng ý" để chèn công thức vào bài viết.

Nhập vào công thức toán

Lưu ý: Để công thức được hiển thị rõ ràng, bố cục đẹp, trong trường hợp bạn nhập nhiều biểu thức thì nhập xong biểu thức thứ nhất, bạn chèn vào bài viết rồi xuống dòng để nhập biểu thức tiếp theo.

Nhập mỗi biểu thức một dòng