Hỏi đáp môn Toán

Tìm x : (x-2).(x+4)=0

Được cập nhật 31/03/2017 lúc 22:05 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.