Hỏi đáp Toán lớp 12

Tìm x 

x3 - 2 . x2 = 0

Được cập nhật 20 giờ trước (20:17) 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.