Toán

Nguyễn Nho Bảo Trí
9 phút trước

Giúp mình với

Bình luận (0)
ILoveMath
13 phút trước

Bài 1:

a) ta thấy: AB2+AC2=62+82=100

                  BC2=102=100

⇒ΔABC là tam giác vuông tại A(định lý Pi-ta-go đảo)

b) Xét ΔBAD và ΔBED có:

\(\widehat{BAD}=\widehat{BED}=90^o\)

Chung BD

\(\widehat{DBA}=\widehat{DBE}\)(giả thiết)

⇒ΔBAD = ΔBED(cạnh huyền-góc nhọn)

⇒DA=DE(2 cạnh tương ứng)

Bình luận (0)

Bình luận (0)

Báo cáo hộ vs ạ, mk gửi hình nhưng ko lên ;-;

 

Bình luận (0)
C97 Gaming
20 phút trước

mk tích

Bình luận (0)
C97 Gaming
20 phút trước

cho bn

Bình luận (0)
C97 Gaming
20 phút trước

nào trl

Bình luận (0)
Loading...