Tin học

Quỳnh Như
Cà Rem
8 giờ trước (20:47)

Câu lệnh for do dừng lại khi Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối

Bình luận (0)
eren
9 giờ trước (20:18)

Chọn Layout >Orientation >Chọn một trong hai kiểu Portrait hoặc Landscape. Bước 1: Mở hộp thoại Page setup. Bước 2: Chọn định hướng trangg tại Orientation. Bước 3: Chọn OK để lưu thay đổi.

Bình luận (0)
Trần Vũ Quỳnh An
9 giờ trước (20:33)

Câu 1
-Chọn hướng trang:
+Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Orientation: Portrait(Trang đứng), Landscape(Trang nằm ngang)
-Chọn lề trang:
+Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Margins: Top(lề trên), Bottom(lề dưới), Left(lề trái), Right(lề phải)
Câu 2
-Cần thực hiện các bước sau:
+B1: Chọn Phần văn bản cần thay thế
+B2: Gõ nội dung văn bản cần thay thế
+B3: nhấn enter trên bàn phím.
Câu 3
-Các bước cụ thể để chèn được hình ảnh:
+B1: Chọn vị trí muốn chèn hình
+B2: Nháy chọn lệnh Picture trong nhóm lệnh Illustrations trê dải lệnh Insert
+B3: Chỉ đường dẫn đến thư mục lưu hình ảnh cần chèn, chọn hình và nhấn lệnh Insert.

Bình luận (0)
Sana
9 giờ trước (20:12)

Làm 30,31 thôi nhé !!!

Bình luận (0)
Sana
9 giờ trước (20:13)

Help me !!!

Bình luận (0)
eren
9 giờ trước (20:15)

30.B

31.C

Bình luận (0)
Loading...