Hỏi đáp môn Tin học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bờm quá chán ngán với mạng xã hội đầy rẫy cám rỗ, tin rác và ô nhiễm. Một ngày đẹp trời, Bờm quyết định viết thư tay cho Cuội. Bức thư hình chữ nhật có kích thước n×m cm và phong bì thư hình chữ nhật có kích thước h×w cm.

Bờm cần đặt bức thư vào phong bì để gửi đi. Nhưng thật không may, kích thước bức thư lại lớn hơn kích thước của phong bì. Nhờ tra Google mà Bờm phát hiện ra, có thể gập đôi bức thư lại theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang để có thể nhét vừa phong bì. Lúc đó, các cạnh của bức thư và phong bì là song song với nhau. Nếu chưa vừa phong bì, Bờm lại tiếp tục gập lần nữa, lần nữa, ... cho đến khi vừa.

Bức thư được gọi là đặt trong phong bì nếu chiều dài cạnh của nó không lớn hơn chiều dài cạnh của phong bì. Bờm hoàn toàn có thể xoay bức thư 90\(^o\) để nhét thư.

Ví dụ, bức thư có kích thước là 10 và 20 cm và chiều dài các cạnh của bì thư là 20 và 10 cm thì Bờm có thể xoay nó một góc 90\(^o\) để đưa vào phong bì mà không cần gập đôi bức thư.

Giúp Bờm tính số lần gấp bức thư tối thiểu để có thể đưa bức thư vào phong bì.

Input

Một dòng duy nhất ghi 4 giá trị: n,m,h,w, (1≤n,m,h,w≤1018) là các số nguyên.

Output

Một dòng duy nhất ghi một số nguyên - số lần tối thiểu gấp đôi bức thư để có thể đặt vừa bức thư vào phong bì.

(c++ hoặc C)

0 câu trả lời

xin giúp đỡ

TỔ ONG

Tổ ong bao gồm nhiều ô giống nhau hình lục bát. Các ô này để ở, chứa mật, sáp, ong non, . . . Ban đầu ong xây một ô. Sau đó xây tiếp các ô kề cạnh với ô ban đầu, làm thành lớp thứ hai, sau đó xây tiếp các ô kề cạnh với ô ở lớp thứ hai, làm thành lớp thứ 3, . . . Người ta tìm thấy một tổ ong lớn có tới n lớp. Hãy xác định số ô của tổ ong tìm thấy. Dữ liệu: Vào từ file văn bản BEEHIVE.INP gồm một dòng chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 109). Kết quả: Đưa ra file văn bản BEEHIVE.OUT một số nguyên – số lượng ô trong tổ ong. Ví dụ:
BEEHIVE.INP BEEHIVE.OUT
4 37
ỐC SÊN Con ốc sên đang ở gốc của một cái cây cao v mét tính từ gốc. Ốc sên muốn bò lên ngọn cây để ăn những lá non trên đó. Ban ngày ốc sên bò được a mét lên trên, nhưng ban đêm, khi ngủ nó bị trôi xuống dưới b mét. Yêu cầu: Cho các số nguyên ab, v (1 ≤ b < av ≤ 109). Hãy xác định số ngày cần thiết để ốc sên lên tới ngọn cây. Dữ liệu: Vào từ file văn bản SNAIL.INP gồm một dòng chứa 3 số nguyên a, bv. Kết quả: Đưa ra file văn bản SNAIL.OUT một số nguyên – kết quả tìm được. Ví dụ:
SNAIL.INP SNAIL.OUT
2 1 5 4
1 câu trả lời

Các nhà sinh học phát hiện ra một loại chuỗi DNA lạ. Nó được mô tả như một chuỗi gồm 𝒏 ký tự xây dựng từ tập {𝑨,𝑩}. Một chuỗi DNA không thể đột biến được nữa nếu chuỗi đó chỉ gồm toàn ký tự A. Ví dụ chuỗi 𝑨𝑨𝑨 là một chuỗi không thể đột biến nữa. Các nhà sinh học phát hiện ra điều kỳ lạ này và đã tiến hành nghiên cứu chi tiết hơn. Họ phát hiện ra chỉ có hai loại đột biến cho loại DNA này. Loại đột biến thứ nhất là hoán đổi một ký tự bất kỳ của chuỗi theo quy tắc 𝑨 → 𝑩 hoặc B → A. Loại đột biến thứ hai thay đổi tiền tố của chuỗi. Cụ thể là thay đổi tất cả các ký tự từ vị trí 1 đến vị trí 𝒌 (𝟏 ≤ 𝒌 ≤ 𝒏) với quy tắc 𝑨 → 𝑩 hoặc B → A.
Yêu cầu: Hãy tính số phép đột biến ít nhất để biến đổi một chuỗi DNA ban đầu sang chuỗi DNA kết thúc chỉ chứa toàn ký tự 𝑨. Đây là loại chuỗi DNA không thể đột biến được nữa.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản DNA.INP: - Dòng đầu tiên chứa số nguyên 𝒏 với 1 ≤ 𝑛 ≤ 106; - Dòng thứ hai chứa xâu ký tự 𝒔 chỉ trạng thái đầu tiên của chuỗi DNA.
Kết quả: Đưa ra file văn bản DNA.OUT gồm 1 dòng duy nhất ghi số lần biến đổi ít nhất để đưa chuỗi DNA từ trạng thái 𝒔 về trạng thái không đột biến được nữa.
Ví dụ:

DNA.INP DNA.OUT

4

ABBA

2

12

AAABBBAAABBB

4


1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.