Hỏi đáp môn Sinh học

1. Kể tên dụng cụ, thiết bị, mẫu sử dụng trong các bài KHTN 7

dụng cụ, thiết bị và mẫu học tập KHTN 7

STT  Tên dụng cụ, thiết bị và mẫu  Cách sử dụng
1

Các máy móc :

+ Kính hiển vi

+Kính lúp

+Bộ hiện thị dữ liệu

 
2

Mô hình, mẫu vật thật:

+ Tranh ảnh:

+Băng hình KHTN  7

 
3

Dụng cụ thí nghiệm :

+Ống nghiệm

+ Giá để ống nghiệm

+ đèn cồn và gía đun

+

 

 2.Dụng cụ dễ vỡ, dễ cháy nổ và những hóa chất độc hại

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Nêu các quy tắc an toàn khi tiến hành các thí nghiệm KHTN 7

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Được cập nhật 16/08 lúc 22:05 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.