Hỏi đáp môn Sinh học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi ng giúp mình vs ạ!! Mình đang cần gấp~~

Câu 1: Ở bắp hạt đỏ do gen A quy định trội hoàn toàn so ơới gen a quy định hạt trắng. Cây cao do gen B quy định trọi òoàn toàn so với gen b quy định cây tâấp. Biết rằng hai cặp gen nói trên nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Không cần viết sơ đồ lai hãy xác định kết quả lai F1 trong các trường hợp sau:

-TH1: P1:AABb x AaBB

-TH2: P2:AaBb x Aabb

-TH3: P3:AaBb x aaBb

-TH4: P4:AaBb x aabb

-TH5: P5:Aabb x aaBb

Câu 2: Ở một loài, KG A-B- quy định lông dài, còn các kiểu gen A-bb, aaB- và aabb quy định lông ngắn. Gen D quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen d qui định lông trắng., Mỗi gen nằm trên NST riêng biệt. Cho con cái lông dài, đen thuần chủng giao phối với con đực lông ngắn, trắng được F1. Cho con đực F1 giao phối tiếp với con cái lông trắng, ngắn. Xác định kết quả của phép lai về KH và KG?

Câu 3: Ở một loài thực vật, người ta xét 2 cặp tính trạng về hình dạng và thời gian chín của hạt do cặp gen qui định. CHo giao phấn giữa hai cây P thu được con lai F1 có kết quả như sau:

56,25% cây có hạt tròn, chín sớm

18,75% cây có hạt tròn, chín muộn

18,75% cây có hạt dài, chín sớm

6,25% cây có hạt dài, chín muộn

a)Giải thích và nêu định luật di truyền điều khiển mỗi cặp tính trạng trên

b)Tổ hợp 2 tính trạng trên thì định luật di truyền nào điều khiển. Viết SĐL từ P đến F2

Được cập nhật 16 tháng 7 lúc 20:43 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.