Sinh học

❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 1 giờ trước (19:55)

Câu 1

Charles Robert Darwin đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên.

Câu 2

Ếch  không thể sống trong môi trường nước mặn bởi vì cấu tạo của nó chỉ phù hợp với điều kiện môi trường nước ngọt, ếch chủ yếu hô hấp qua da nên khi sống ở vùng nước mặn, do không phù hợp với điều kiện sống nên nó có thể bị chết.

Câu 3

Vật thể di truyền tồn tại trong nhân tế bào bị ăn màu bằng chất nhuộm kiềm tính, được tập trung lại thành những sợi ngắn và có số lượng, hình dạng kích thước đặc trưng cho mỗi loài được gọi là nhiễm sắc thể.

Bình luận (1)
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 1 giờ trước (20:02)

C1 Charles Darwin

C2 Vì cấu tạo của ếch ko phù hợp vs môi trường nước mặn

Bình luận (1)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 4 giờ trước (17:34)

Đến mùa giao phối, con đực mọc một miếng đệm màu đen trên ngón tay cái để giúp giữ chặt con cái trong quá trình giao phối, có thể kéo dài nhiều ngày trong khi con cái đẻ trứng.Con cái đẩy trứng của mình ra với lực mạnh đến mức chúng đi xuyên qua đám mây tinh trùng đã lắng đọng và dừng lại cách đó 0,5 mét (0,5 mét). Một ly hợp có thể chứa từ 150 đến 300 trứng. Sau khi được thụ tinh, trứng chìm xuống đáy. Quá trình ấp trứng bắt đầu khoảng 28 đến 36 giờ sau khi đẻ. Sự biến chất có thể xảy ra trong 2-3 tuần ở điều kiện tốt.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 6 giờ trước (15:28)

Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch là: 

- Do tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch của mỗi loại mạch khác nhau.

Ý nghĩa:

- Vận tốc cao nhất ở động mạch: giúp đẩy máu đi nhanh đi xa tới các nơi trong cơ thể 

- Vận tốc máu thấp nhất ở mao mạch: giúp thực hiện quá trình trao đổi các chất được diễn ra từ từ và triệt để 

- Vận tốc máu tăng dần ở các tĩnh mạch: giúp đưa máu về tim để tiếp tục thực hiện vòng tuần hoàn

  
Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 5 giờ trước (15:57)

L = 4080 => N = 4080 : 3,4. 2 = 2400 nu

A/G = 17/7

Đặt A= T = 17x, G= X = 7x

2A+ 2G = N => 34x + 14x = 2400 => 48x = 2400 => x = 50

Vậy A=T = 17. 50= 850

G=X = 350

H= 2A + 3G = 2. 850 + 3. 350 = 2750 liên kết 

Tổng số  nu có trong các gen con là:

 2400. 22 = 5600 nu

#TK

Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 11 giờ trước (10:30)

Peroxixôm và lưới nội chất trơn.

Bình luận (1)
@Luna🌙✨
@Luna🌙✨ 11 giờ trước (10:12)

Mục đích chung của rèn luyện tim mạch là nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe toàn thân thông qua tăng cường chức năng hệ cơ quan tim mạch. Vì vậy, tập luyện có tác dụng và ít gây căng thẳng khi huy động được nhiều nhóm cơ tham gia.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 22 giờ trước (22:54)

- Làm xuất hiện các biến dị di truyền, làm nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống.

- Đa số các đột biến là gen lặn và có hại nhưng chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp và trong điều kiện môi trường thích hợp. Qua quá trình giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp thì một gen có hại cũng có thể có lợi. Trong thực tế người ta thường gặp những đột biến có lợi cho bản thân sinh vật và cho con người.

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 22 giờ trước (22:54)

Áp dụng với chăn nuôi, trồng trọt vì đột biến gen làm xuất hiện các biến dị di truyền, làm nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống.VD: Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét ở lúa… 

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 22 giờ trước (23:19)

a) Số NST đơn mới hoàn toàn môi trường phải cung cấp cho 20 tế bào trên là :20 . 2n (2k – 2) = 20.60 .(25 – 2) = 36000 (NST)

b. Số thoi dây tơ vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân của số tế bào nói trên là:20 . (2k – 1) = 20 (25 – 1) = 620

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 22 giờ trước (23:18)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 22 giờ trước (23:21)

#TK

1. 1 LOÀI 2n có thể tạo 2n giao tử = 1048576 => n = 20

Vậy 2n = 20

2. Giả sử a là số tinh bào bậc 1 và noãn bào bậc 1 ta có:

+ số lượng trứng = a

+ số lượng tinh trùng = 4a

+ trong mỗi trứng và tinh trùng có n=20NST

Ta có : 20×5a = 1600 →a = 16 → số tinh trùng = 6; số trứng = 16

Hiệu suất thụ tinh:

+ Của trứng = 12/16 = 75%

+ của tinh trùng = 12/64 =18,75%

3.

+ 16 tinh bào bậc 1 và 16 noãn bào bậc 1 giảm phân 1 lần => 32 tế bào này có bộ NST nhân đôi 1 lần, môi trương cung cấp số lượng NST = số lượng NST trong 32 tế bào = 32×2n = 1280NST

Bình luận (1)
Loading...