Sinh học

Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài, trong hai lớp chính : Lớp Cá sụn và lớp Cá xương.Lớp Cá sụn mới chi được phát hiện khoảng 850 loài, gồm những loài cá sống ở nước mặn và nước lợ, có bộ xương bằng chất sụn. có khe mang trần, da nhám, miệng nằm ớ mặt bụng. Đại diện là cả nhám (ăn nổi, sổng ờ tầng nước mặt) (hình 34.1). cá đuổi (hình 34.6) kiếm ăn ở tầng đáy.Lớp Cá xương gồm đa sô những loài cá hiện nay sống ờ biển, nước lợ và nước ngọt. Chủng có bộ xương bằng chất xương và có những đặc điếm tương tự như cá chép. Đại diện : cá vển, cá chép (hình 34.3, 4).

Những loài cá sống trong những môi trường và trong những điểu kiện sống khác nhau thi có cấu tạo và tập tính sinh học khác nhau.

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 7 giờ trước (12:39)

Kính hiển vi gồm có 4 hệ thống:

* Hệ thống giá đỡ gồm:

Bệ, thân, mâm gắn vật kính, bàn để tiêu bản (bàn sa trượt, bàn đỡ mẫu), kẹp tiêu bản.

 * Hệ thống phóng đại gồm:

–     Thị kính: là 1 bộ phận của kính hiển vi mà người ta để mắt và để soi kính, có 2 loại ống đôi và ống đơn. (Bản chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, dùng để tạo ra ảnh thật của vật cần quan sát)

–     Vật kính: là 1 bộ phận của kính hiển vi quay về phía có vật mà người ta muốn quan sát, có 3 độ phóng đại chính của vật kính: x10, x40, x100. (Bản chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn, đóng vai trò như kính lúp để quan sát ảnh thật).

* Hệ thống chiếu sáng gồm:

–     Nguồn sáng (gương hoặc đèn).

–     Màn chắn, được đặt vào trong tụ quang dùng để điều chỉnh lượng ánh sáng đi qua tụ quang.

–     Tụ quang, dùng để tập trung những tia ánh sáng và hướng luồng ánh sáng vào tiêu bản cần quan sát. Vị trí của tụ quang nằm ở giữa gương và bàn để tiêu bản. Di chuyển tụ quang lên xuống để điều chỉnh độ chiếu sáng.

* Hệ thống điều chỉnh:

–      Núm chỉnh tinh (ốc vi cấp)

–      Núm chỉnh thô (ốc vĩ cấp)

–      Núm điều chỉnh tụ quang lên xuống

–      Núm điều chỉnh độ tập trung ánh sáng của tụ quang

–      Núm điều chỉnh màn chắn sáng (độ sáng)

–      Núm di chuyển bàn sa trượt (trước, sau, trái, phải)

Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ của tiêu cự nhỏ. Thấu kính hội tụ này tùy vào cách chế tạo mà có độ phóng đại khác nhau. Mặt kính để quan sát người ta gọi là thị kính và thị kính này được bảo vệ bởi khung viền xung quanh. 

Bình luận (0)
Thu Hồng
Thu Hồng Giáo viên 7 giờ trước (12:47)

Xin chào bạn Trần Tâm như nhé,

- Một kính hiển vi gồm 3 phần chính:

+ Chân kính;

+ Thân kính, gồm: 

     * Ống kính: thị kính (nơi để mắt vào quan sát), Đĩa quay gắn với các vật kính và Vật kính (kính sát với vật cần quan sát) có ghi độ quan sát x10, x 20;

     * Ốc điều chỉnh: Ốc to, ốc nhỏ;

+ Bàn kính: là nơi đặt tiêu bản để quan sát.

Ngoài 3 phần chính trên, kính hiển vi còn có gương phản chiếu để tập trung ánh sáng (ánh sáng tự nhiên) vào mẫu vật giúp quan sát dễ hơn. Một số kính hiển vi khác sử dụng ánh sáng nhân tạo từ nguồn điện.

Kính lúp cầm tay bao gồm:

+ Một tay cầm bằng kim loại (hoặc bằng nhựa);

+ Tấm kính trong, dày, hai mặt lồi;

+ Khung kính bằng kim loại (nhựa), có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 - 20 lần.

 

Cô đính kèm link bài học về cấu tao của kính hiển vi, kính lúp đã có trên hoc24.vn: 

https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-5-kinh-lup-kinh-hien-vi-va-cach-su-dung.1715

Trong link có phần mô tả kỹ hơn về cấu tạo cũng như hình vẽ mô tả, em có thể tham khảo thêm nha! banhqua

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 9 giờ trước (10:34)

a.

N = (3539,4 : 3,4) . 2 = 2082 nu

2T + 2X = 2082

T- 2X = 0

-> A = T = 694 nu

G = X = 347 nu

%A = %T = (694 : 2082) . 100% = 33,3%

%G = %X = 66,7%

b.

Số aa môi trường cung cấp = N/3 - 1 = 693 aa

c.

rA = T1 = 250 nu

rG = X1 = 246 nu

rU = A - rA = 444 nu

rX = G - rG = 101 nu

 

 

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 9 giờ trước (10:40)

F1: 100% vàng, trơn -> vàng, trơn là tính trạng trội

Qui ước: A: vàng >> a: xanh, B: trơn >> b: nhăn.

F2: A-B- = 1800 : 3200 = 9/16

-> F1 x F1: AaBb x AaBb

undefined

Số cây vàng, trơn = 1800 cây

Số cây xanh, trơn = 3/16 . 3200 = 600 cây

 

 

Bình luận (0)
Lưu Thị Kim Ngân
Lưu Thị Kim Ngân 14 giờ trước (5:08)

Giúp mik vs😔😑😉

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 9 giờ trước (10:05)

* Ý nghĩa: Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng 1 kiểu gen nhằm tạo ra các giống có ý nghĩa kinh tế

* Để xác định được tương quan trội - lặn của một cặp tính trạng tương phản ở vật cây trồng, người ta sử dụng phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Nếu cặp tính trạng thuần chủng tương phản ở P có tỉ lệ phân li kiểu hình F2 là 3 : 1 thi kiểu hình chiếm tỉ lệ 3/4 là tính trạng trội, còn kiểu hình có tỉ lệ 1/4 là tính trạng lặn.

Bình luận (0)
Loading...