Sinh học

OH-YEAH^^
8 giờ trước (11:01)

11d

12a

13a

14a

Bình luận (2)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
8 giờ trước (11:07)

Câu 11:  Ở phôi của hạt đậu đen, bộ phận nào có kích thước lớn nhất ?

A. Lá mầm            B. Thân mầm              C. Chồi mầm              D. Rễ mầm

Câu 12:  Phôi của hạt nào dưới đây có hai lá mầm ?

A. Tất cả các phương án còn lại                 B. Hạt mướp

C. Hạt roi                                                  D. Hạt mít

Câu 13:  Trong tự nhiên, hạt thông phát tán chủ yếu nhờ

A. động vật.                     B. gió.            C. nước.                 D. con người.

Câu 14:  Loại quả nào dưới đây không có khả năng tự phát tán ?

A. Quả cải            B. Quả chi chi            C. Quả me                D. Quả đậu bắp

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
8 giờ trước (10:53)

7a

8d

9b

10d

Bình luận (1)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
8 giờ trước (11:00)

Câu 7: Quả nào dưới đây là quả mọng ?

A. Tất cả các phương án còn lại                        B. Quả đu đủ

C. Quả dưa hấu                                                D. Quả nho

Câu 8:  Dựa vào cấu tạo hạt và phần trong cùng của vỏ quả, em hãy cho biết loại quả nào dưới đây được xếp cùng nhóm với quả dừa ?

A. Quả kiwi              B. Quả chuối            C. Quả roi                D. Quả mận

Câu 9:  Mình thấy B, D là khô nẻ còn A,C là khô ko nẻ

Câu 10:  Ở lúa, vỏ trấu bên ngoài là do bộ phận nào biến đổi thành ?

A. Bao hoa        B. Lá bắc               C. Bầu nhuỵ                D. Bao phấn

Bình luận (0)
Gà mê đam
8 giờ trước (10:50)

Câu 4:  Loài hoa nào dưới đây thường chứa nhiều noãn trong mỗi bầu nhuỵ ?

A. Hoa xoài                       B. Hoa cau            C. Hoa vải                     D. Hoa ổi

Câu 5:  Quả nào dưới đây vẫn còn vết tích của đài ?

A. Quả ớt                   B. Quả ổi                    C. Quả cam                      D. Quả su su

Câu 6:Thụ tinh là gì ?

A. Là hiện tượng tế bào ống phấn của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

B. Là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

C. Là hiện tượng hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong lá noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

D. Là hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong ống phấn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

Bình luận (2)
OH-YEAH^^
8 giờ trước (10:51)

4d

5a

6b

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
8 giờ trước (10:39)

Hiện tượng thụ phấn nhờ gió không xảy ra phổ biến ở loài hoa nào sau đây ?

A. Hoa bưởi                  B. Hoa ngô                       C. Hoa phi lao            D. Hoa kê

Câu 2:  Bao hoa của những loài hoa thụ phấn nhờ gió thường có đặc điểm gì ?

A. Mọc lệch về một phía                    B. Kích thước lớn, bao trùm lấy nhị và nhuỵ

C. Có màu sắc rực rỡ                          D. Tiêu giảm

Câu 3:  Để nâng cao hiệu quả thụ phấn ở cây trồng, người ta thường áp dụng biện pháp

A. thụ phấn nhờ nước.                                             B. thụ phấn nhờ gió.

C. thụ phấn nhân tạo.                                               D. thụ phấn nhờ sâu bọ.

Bình luận (1)
Phía sau một cô gái
10 giờ trước (8:58)

Gọi k là số lần nguyên phân, theo bài ra ta có:

5 x ( 2\(^k\) - 1 ) x 2n = 5890   (1)

5 x 2\(^k\) x 2n = 6080.           (2)

lấy (2) - (1) ta có:

5 x 2n = 6080 - 5890 = 190

⇒ 2n = 38

Thay vào (2) ta có:

5 x 2\(^k\) x 38 = 6080 ⇒ 2\(^k\) = 32 k = 5 

Vậy tb nguyên phân 5 lần

a, Trong mỗi tế bào con thực hiện nguyên phân có

38 tâm động khi tế bào ở kì đầu

38 NST khi tế bào ở kì giữa 

76 NST khi tế bào ở kì sau

b,

Số tế bào bước vào lần nguyên phân cuối cùng là: 5 x 2\(^4\) = 80

Trong các tế bào thực hiện lần nguyên phân cuối cùng có: 

38 x 80 = 3040 tâm động khi các tế bào ở kì đầu

38 x 80 = 3040 NST khi các tế bào ở kì giữa 

76 x 80 = 6080 NST khi các tế bào ở kì sau

Bình luận (0)
Lê Phương Anh

mn giúp mik ak câu nào bt thì lm cx đc ak

Câu 1: Khi nào thủy tức sinh sản bằng cách mọc chồi ?

A. Khi đầy đủ thức ăn; B. Khi thiếu thức ăn;

C. Khi hình thành trứng; D. Bị mất cơ thể.

Câu 2: Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng trai bám vào mang và da cá là:

A. Để được bảo vệ; B. Tránh bị động vật khác ăn mất;

C. Phát tán nòi giống đi xa; D. Lấy chất dinh dưỡng từ cá.

Câu 3: Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?

A. Qua ăn uống ; B. Qua hô hấp ;

C. Qua da ; D. Qua máu (do muỗi Anôphen đốt).

Câu 4: Giữ và xử lí mồi là chức năng của phần phụ nào của tôm ?

A. Đôi râu ; B. Các đôi chân hàm ;

C. Các đôi chân ngực ; D. Các đôi chân bụng.

Câu 5 : Giun kim thường kí sinh ở đâu ?

A. Ruột già ; B. Ruột non ;

C. Gan và mật D. Dạ dày.

Câu 6 : Thức ăn của châu chấu là gì ?

A. Ruồi, muỗi ; B. Mật hoa ;

C. Chồi non và lá cây ; D. Quả chín và hạt.

Câu 7 : Nhóm động vật nào sau đây có hại cho cây trồng ?

A. Trai sông, ốc sên ; B. Ốc gạo, sò ;

C. Ốc nhồi, mực ; D. Ốc sên, ốc bươu vàng.

Câu 8: Thằn lằn bóng đuôi dài là

A. Động vật biến nhiệt B. Động vật hằng nhiệt

C. Động vật đẳng nhiệt D. Không có nhiệt độ cơ thể

Câu 9: Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào?

A. Nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi cho con. B. Nuôi con bằng sữa mẹ

C. Chỉ nuôi con bằng cách mớm mồi cho con. D. Con non tự đi kiếm mồi.

Câu10: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn. B. Các ngón chân không có vuốt.

C. Răng nanh lớn, dài, nhọn. D. Thiếu răng cửa.

Câu 11: Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở bộ phận nào?

A. Manh tràng. B. Kết tràng. C. Tá tràng. D. Hồi tràng

Câu 12: Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

A. Nuôi con bằng sữa diều. B. Nuôi con bằng sữa mẹ.

C. Con non tự đi kiếm mồi. D. Mẹ mớm mồi cho con non.

Câu 13: Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là gì?

A. Miệng có mỏ sừng. B. Trên thực quản có chỗ phình to là diều.

C. Không có miệng và mỏ sừng. D. Dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến.

Câu 14: Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?

A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng. B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.

C. Giúp lẩn tránh kẻ thù. D. Tránh mất nước cho cơ thể.

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

A. Da ẩm ướt, không có vảy sừng. B. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.

C. Có mai và yếm. D. Trứng có màng sai bao bọc.

Gà mê đam
11 giờ trước (7:29)

Câu 1: Khi nào thủy tức sinh sản bằng cách mọc chồi ?

A. Khi đầy đủ thức ăn; B. Khi thiếu thức ăn;

C. Khi hình thành trứng; D. Bị mất cơ thể.

Câu 2: Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng trai bám vào mang và da cá là:

A. Để được bảo vệ; B. Tránh bị động vật khác ăn mất;

C. Phát tán nòi giống đi xa; D. Lấy chất dinh dưỡng từ cá.

Câu 3: Trùng sốt rét vào cơ thể người bằng con đường nào ?

A. Qua ăn uống ; B. Qua hô hấp ;

C. Qua da ; D. Qua máu (do muỗi Anôphen đốt).

Câu 4: Giữ và xử lí mồi là chức năng của phần phụ nào của tôm ?

A. Đôi râu ; B. Các đôi chân hàm ;

C. Các đôi chân ngực ; D. Các đôi chân bụng.

Câu 5 : Giun kim thường kí sinh ở đâu ?

A. Ruột già ; B. Ruột non ;

C. Gan và mật D. Dạ dày.

Câu 6 : Thức ăn của châu chấu là gì ?

A. Ruồi, muỗi ; B. Mật hoa ;

C. Chồi non và lá cây ; D. Quả chín và hạt.

Câu 7 : Nhóm động vật nào sau đây có hại cho cây trồng ?

A. Trai sông, ốc sên ; B. Ốc gạo, sò ;

C. Ốc nhồi, mực ; D. Ốc sên, ốc bươu vàng.

Câu 8: Thằn lằn bóng đuôi dài là

A. Động vật biến nhiệt B. Động vật hằng nhiệt

C. Động vật đẳng nhiệt D. Không có nhiệt độ cơ thể

Câu 9: Chim bồ câu có tập tính nuôi con như thế nào?

A. Nuôi con bằng sữa diều, mớm mồi cho con. B. Nuôi con bằng sữa mẹ

C. Chỉ nuôi con bằng cách mớm mồi cho con. D. Con non tự đi kiếm mồi.

Câu10: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Ăn thịt ?

A. Có tuyến hôi ở hai bên sườn. B. Các ngón chân không có vuốt.

C. Răng nanh lớn, dài, nhọn. D. Thiếu răng cửa.

Câu 11: Ở thỏ, xenlulôzơ được tiêu hóa chủ yếu ở bộ phận nào?

A. Manh tràng. B. Kết tràng. C. Tá tràng. D. Hồi tràng

Câu 12: Tập tính sinh sản nào dưới đây có ở thỏ hoang?

A. Nuôi con bằng sữa diều. B. Nuôi con bằng sữa mẹ.

C. Con non tự đi kiếm mồi. D. Mẹ mớm mồi cho con non.

Câu 13: Đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa của chim bồ câu khác với thằn lằn là gì?

A. Miệng có mỏ sừng. B. Trên thực quản có chỗ phình to là diều.

C. Không có miệng và mỏ sừng. D. Dạ dày gồm dạ dày cơ và dạ dày tuyến.

Câu 14: Hiện tượng ngủ đông của động vật đới lạnh có ý nghĩ gì?

A. Giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng. B. Giúp cơ thể tổng hợp được nhiều nhiệt.

C. Giúp lẩn tránh kẻ thù. D. Tránh mất nước cho cơ thể.

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

A. Da ẩm ướt, không có vảy sừng. B. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.

C. Có mai và yếm. D. Trứng có màng sai bao bọc.

Bình luận (1)
Edogawa Conan
11 giờ trước (7:29)

1.A

2.C

3.D

4.B

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.B

Bình luận (1)
Nông Quang Minh
11 giờ trước (7:37)

1.A

2.C

3.D

4.B

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.B

Bình luận (1)

Bn cho rõ đề bài vs .

Bình luận (0)
huyen nguyen
21 giờ trước (22:10)

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất trong hệ nội tiết

Bình luận (1)
Dzịt
21 giờ trước (22:03)

Tuyến cận giáp giúp kiểm soát nồng độ canxi trong máu, trong xương và khắp cơ thể.

Bình luận (0)
Phía sau một cô gái
21 giờ trước (22:04)

Tham khảo

- Tuyến cận giáp là bốn tuyến nhỏ của hệ thống nội tiết điều chỉnh canxi trong cơ thể. Các tuyến cận nằm ở cổ phía sau tuyến giáp, nơi chúng liên tục theo dõi và điều chỉnh nồng độ canxi trong máu. Tuyến cận giáp giúp kiểm soát nồng độ canxi trong máu, trong xương và khắp cơ thể.

Bình luận (0)
Loading...