Hỏi đáp Sinh học lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Thảo Phương

Câu 1 : Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống ?

Câu 2 : Nêu những bằng chứng về đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người để chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác thuộc lớp thú ?

Câu 3 : Trình bày cơ chế thu nhận sóng âm của tai ?

Trình bày nguyên nhân và cách khắc phục bệnh cận, thị viễn thị ?

Câu 4 : Nêu chức năng của tinh hoàn và buồng trứng ?

Câu 5 : Hoocmôn là gì ? Nêu tính chất của hoocmôn ?

Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết ?

Câu 6 : Vẽ và chú thích hình cấu tạo cầu mắt, hình não bộ bổ dọc.

Câu 7 : Giải thích

a) Vì sao người say rượu, bia thường đi không vững (chân nam đá chân chiêu) ?

b) Tại sao không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên tàu xe bị xóc nhiều ?

2 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.