Hỏi đáp Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

Được cập nhật 9 tháng 12 2016 lúc 12:22 3 câu trả lời

Hô hấp sáng là quá trình hô hấp:

9 câu trả lời

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò thoát hơi nước ở lá?

11 câu trả lời

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

4 câu trả lời

Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 

5 câu trả lời

Vai trò điều tiết của hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là:

8 câu trả lời

Ở thú ăn thịt không có đặc điểm nào dưới đây?

9 câu trả lời

Albumin có tác dụng:       

1 câu trả lời

Thận có vai trò quan trọng trong cơ chế cân bằng nội môi nào?

2 câu trả lời

Vì sao ta có cảm giác khát nước?

2 câu trả lời

Cơ chế điều hoà háp thụ nước diễn ra theo cơ chế nào?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.