Hỏi đáp môn Sinh học

Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

Được cập nhật 09/12/2016 lúc 12:22 3 câu trả lời

Hô hấp sáng là quá trình hô hấp:

9 câu trả lời

Ý nào dưới đây không đúng với vai trò thoát hơi nước ở lá?

11 câu trả lời

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

4 câu trả lời

Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 

5 câu trả lời

Vai trò điều tiết của hoocmôn do tuyến tuỵ tiết ra là:

8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.