Sinh học

Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 19:58

Vật sống

Vật không sống

- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

- Không có sự trao đổi chất.

- Có khả năng cử động, vận động.

- Không có khả năng cử động, vận động.

- Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

- Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 30 tháng 3 2017 lúc 20:01
Vật sống Vật ko sống

- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

-

Không có sự trao đổi chất.

- Có khả năng cử động, vận động.

- Không có khả năng cử động, vận động.

- Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

- Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Bình luận (0)
nguyễn thị thúy
nguyễn thị thúy 30 tháng 3 2017 lúc 20:01

Những điểm khác nhau giữa vật sống và vật sống và vật không sống :

Vật sống Vật không sống
- Trao đổi chất với môi trường(lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải - Không có khả năng cử động, vận động. - Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển. - Không có khả năng cử động. - Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 20:36

Câu 2: Trong các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống, khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

A. Lớn lên

B . Sinh sản

C. Di chuyển

D. Lấy các chất cần thiết

E. Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết đặc điểm chung của cơ thể sống?

\(\Rightarrow\)Đặc điểm chung của cơ thể sống ;

+ Lớn lên

+ Sinh sản

+ Lấy các chất cần thiết

+ Loại bỏ các chất thải

Bình luận (0)
Wendy Marvell
Wendy Marvell 30 tháng 3 2017 lúc 20:39

A. Lớn lên

B. Sinh sản

D, Lấy các chất cần thiết

E. Loại bỏ các chất thải

Từ đó, cho biết đặc điểm chung của cơ thể sông là: cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng là có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được. Nhờ đó mà cơ thể lớn lên và sinh sản.

Bình luận (0)
Alone
Alone 30 tháng 3 2017 lúc 20:34

Câu a b d e

Bình luận (0)
Vu Thi Quynh Nga
Vu Thi Quynh Nga 30 tháng 3 2017 lúc 20:41

Câu 1. Kể tên một số sinh vật trên cạn, dưới nước và ở cơ thể người.

Trả lời:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống của sinh vật

Trên cạn

Dưới nước

Cơ thể người

1

Con mèo

+

2

Con cá chép

+

3

Con ghẻ

+

4

Con cá thu

+

5

Con giun đũa

+

6

Con gà

+

7

Con tôm

+

8

Con lợn

+

9

Con cá voi

+

10

Con chấy

+

11

Cá cảnh

+

12

Chim đà điểu

+

Bình luận (0)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt 30 tháng 3 2017 lúc 20:41

Con mèo

Trên cạn

Con cá chép

Dưới nước

Con ghẻ

Cơ thể người

Con cá thu

Dưới nước

Con giun đũa

Cơ thể người

Con gà

Trên cạn

Con tôm

Dưới nước

Con lợn

Trên cạn

Con cá voi

Dưới nước

Con chấy

Cơ thể người

Cá cảnh

Dưới nước

Chim đà điểu

Trên cạn

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 20:38

Trả lời:

STT

Tên sinh vật

Nơi sống của sinh vật

Trên cạn

Dưới nước

Cơ thể người

1

Con mèo

+

2

Con cá chép

+

3

Con ghẻ

+

4

Con cá thu

+

5

Con giun đũa

+

6

Con gà

+

7

Con tôm

+

8

Con lợn

+

9

Con cá voi

+

10

Con chấy

+

11

Cá cảnh

+

12

Chim đà điểu

+

Bình luận (0)
Alone
Alone 30 tháng 3 2017 lúc 20:39

Nhiệm vụ của thực vật học:

- Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sóng của thực vật.

- Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

- Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và đời sống con người. Trên cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.

Bình luận (0)
Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 30 tháng 3 2017 lúc 20:40

Nhiệm vụ của thực vật học:

- Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sóng của thực vật.

- Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

- Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và đời sống con người. Trên cơ sở đó tìm cách sử dụng hợp lí, bảo vệ, phát triển và cải tạo chúng.

Bình luận (0)
Bùi Diệu Linh
Bùi Diệu Linh 30 tháng 3 2017 lúc 20:43

Nhiệm vụ của Thực vật học là nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của thực vật để sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống con người.

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 20:42

STT

(1)

Tên sinh vật (2)

Nơi sống (3)

Có ích (4)

Có hại

(5)

1

Cây lúa

Trên đất

Cây lương thực

2

Con bò

Trên đất

Lấy sức kéo,

lấy thịt, sữa

3

Cây hổng

Trên đất

Cây ăn quả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

Cây lá han

Trên đất

Lá có chất độc gây ngứa cho người và động vật.

5

Con đỉa

Dưới

nước

Hút máu người và động vật.

6

Con chuột

Trên đất

Phá hoại các dụng cụ gia đình, phá mùa màng và truyền bệnh

Bình luận (0)
Wendy Marvell
Wendy Marvell 30 tháng 3 2017 lúc 20:43

STT

(1)

Tên sinh vật (2)

Nơi sống (3)

Có ích (4)

Có hại

(5)

1

Cây lúa

Trên đất

Cây lương thực

2

Con bò

Trên đất

Lấy sức kéo,

lấy thịt, sữa

3

Cây hổng

Trên đất

Cây ăn quả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

Cây lá han

Trên đất

Lá có chất độc gây ngứa cho người và động vật.

5

Con đỉa

Dưới

nước

Hút máu người và động vật.

6

Con chuột

Trên đất

Phá hoại các dụng cụ gia đình, phá mùa màng và truyền bệnh

Bình luận (0)
Trần Đăng Nhất
Trần Đăng Nhất 30 tháng 3 2017 lúc 20:43

STT

(1)

Tên sinh vật (2)

Nơi sống (3)

Có ích (4)

Có hại

(5)

1

Cây lúa

Trên đất

Cây lương thực

2

Con bò

Trên đất

Lấy sức kéo,

lấy thịt, sữa

3

Cây hổng

Trên đất

Cây ăn quả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

Cây lá han

Trên đất

Lá có chất độc gây ngứa cho người và động vật.

5

Con đỉa

Dưới

nước

Hút máu người và động vật.

6

Con chuột

Trên đất

Phá hoại các dụng cụ gia đình, phá mùa màng và truyền bệnh

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 30 tháng 3 2017 lúc 20:49

a) Trên núi.

b) Ở đồng bằng. g) Miền trung du

c) Trên cao nguyên. h) Rừng ngập mặn.

i) Ở bình nguyên.

Bình luận (0)
Alone
Alone 30 tháng 3 2017 lúc 20:50

Ở đồng bằng, Trên núi. Trên cao nguyên. Rừng ngập mặn. Ở bình nguyên

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 20:50

Thực vật có thể sống ở :

+ Trên núi

+ Ở đồng bằng

+ Trên cao nguyên

+ Miền trung du

+ Rừng ngập mặn

+ Ở bình nguyên

+ ...

Bình luận (0)
Cô Chủ Nhỏ
Cô Chủ Nhỏ 30 tháng 3 2017 lúc 20:51

Câu 2: Đặc điểm chung của Thực vật là gì?

Tự tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng. Có đời sống cố định.

Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

Bình luận (0)
như ngọc channel
như ngọc channel 30 tháng 3 2017 lúc 20:52

- Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

- Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:

+ Tự tổng hợp được chất hữu cơ.

+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.

+ Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài. tick mink nha

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 20:52

- Tự tổng hợp được chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng - Có đời sống cố định

- Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài

Bình luận (0)
Nguyễn T.Kiều Linh
Nguyễn T.Kiều Linh 30 tháng 3 2017 lúc 20:51

Thực vật ở nước ta rất phong phú, tuy nhiên hằng năm chúng ta phải chứng kiến nhiều trận lũ lụt, thiên tai mất đi khá nhiều hecta rừng. Dân số tăng nhanh khiến nhu cầu về đất để làm nhà và canh tác càng tăng và nhu cầu về gỗ cũng vậy. Vì vậy số lượng rừng ngày càng giảm. Chúng ta phải bảo vệ và trồng thêm chúng để góp phần điều hòa khí hậu, chống xói mòn, lũ lụt,...

Bình luận (2)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 30 tháng 3 2017 lúc 20:52

Thực vật ở nước ta rất phong phú, tuy nhiên hằng năm chúng ta phải chứng kiến nhiều trận lũ lụt, thiên tai mất đi khá nhiều hecta rừng. Dân số tăng nhanh khiến nhu cầu về đất để làm nhà và canh tác càng tăng và nhu cầu về gỗ cũng vậy. Vì vậy số lượng rừng ngày càng giảm. Chúng ta phải bảo vệ và trồng thêm chúng để góp phần điều hòa khí hậu, chống xói mòn, lũ lụt,...

Bình luận (0)
Cô Chủ Nhỏ
Cô Chủ Nhỏ 30 tháng 3 2017 lúc 20:52

Câu 3*: Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

- Dân số tăng, nhu cầu về đồ gỗ tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực vật cũng tăng.

- Tình trạng phá rừng bừa bãi. Làm giảm diện tích rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

Bình luận (0)
Nguyễn T.Kiều Linh
Nguyễn T.Kiều Linh 30 tháng 3 2017 lúc 20:54

Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:

STT Tên cây Nơi sống Công dụng đối với người
1 Cây lô hội Cạn Chữa bỏng, đẹp da
2 Cây lưỡi hổ Cạn Cung cấp Oxi, cảnh
3 Cây đinh lăng Cạn Làm vị thuốc
4 Cây súng thủy sinh Nước Làm cảnh
5 Rau đuôi chồn Nước Làm cảnh

Bình luận (0)
Dạ Nguyệt
Dạ Nguyệt 30 tháng 3 2017 lúc 20:56

STT

Tên cây

Nơi sống

Công dụng đối với người

1

Cây tỏi

trên cạn

Làm thực phẩm gia vị, làm thuốc

2

Cây bạch đàn

Trên cạn

Lấy gỗ

3

Cây ớt

Trên cạn

Làm gia vị

4

cây sen

dưới nước

Lấy hoa, và lấy hạt

5

Cây mật gấu

Trên cạn

Làm thuốc

Bình luận (0)
Kurenai Aki
Kurenai Aki 30 tháng 3 2017 lúc 21:04
STT Tên cây Nơi sống Công dụng đối với người
1 Quế Trên cạn Lấy gỗ, làm thuốc
2 Hoa hồng Trên cạn Làm kiểng
3 Tảo Dưới nước Làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp,thức ăn
4 Thông Trên cạn Lấy gỗ
5 Tam thất Trên cạn Làm thuốc

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 20:54

- Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả. hạt.

- Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa. quả, hạt.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 30 tháng 3 2017 lúc 20:54

- Thực vật có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả. hạt.

- Thực vật không có hoa là những thực vật có cơ quan sinh sản không phải là hoa. quả, hạt.

Bình luận (0)
Thiếu Nữ Họ Phạm
Thiếu Nữ Họ Phạm 2 tháng 4 2017 lúc 14:27

- Thực vật có hoa là thực vật có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt

- Thực vật không có hoa là thực vật không có cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt.

Bình luận (0)
Loading...