Trường THCS Nguyễn Chích

Địa chỉ: Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa
Thông tin chung: Điện thoại: chưa cập nhật - Website: chưa cập nhật

Giới thiệu về trường

Đóng góp thêm thông tin!
Chưa có thông tin về trường này! hãy Đóng góp thêm thông tin! để hiển thị về trường của bạn!