Hỏi đáp môn Ngữ văn

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, với diện tích 205 ha, đây là một trong những di tích quốc gia đặc biệt tại Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú kho tàng di sản Việt Nam. Khu di tích Kim Liên là nơi lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật, không gian văn hóa – lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần Bác về thăm quê. Các di tích đã được bảo tồn và tôn tạo tại Khu di tích Kim Liên gồm 2 cụm di tích chính và hàng chục di tích thành phần.

Cụm di tích Làng Sen – quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, Nhà thờ họ Nguyễn Sinh, Nhà cụ cử nhân Vương Thúc Quý, Lò rèn cố Điền, Giếng Cốc, Núi Chung, Sân vận động Làng Sen. Cụm di tích Hoàng Trù – quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Nhà của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà cụ Hoàng Xuân Đường (ông ngoại Bác Hồ), Nhà thờ chi họ Hoàng Xuân... Ngoài 2 cụm du tích chính trên, Khu di tích quốc gia đặc biệt Hồ Chí Minh còn có di tích mộ bà Hoàng Thị Loan – Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích

Câu 2: Hãy chỉ ra các phương pháp mà người viết sử dụng để cung cấp tri thức chính xác, khách quan về đối tượng

Câu 3: Hãy nêu tác dụng của phương pháp đó trong đoạn trích

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.