Hỏi đáp Ngữ văn lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Viết đoạn văn 10 nối tiếp mở đoạn sau để hoàn thành đoạn văn T-P-H:'' Trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, Kiều đã thể hiện là một người con gái thuỷ chung, hiếu thảo ,vị tha.''

Câu 2 : Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu để làm rõ hoàn cảnh cô đơn đáng thương của Kiều khi bị giam ở lầu Ngưng Bích

Câu 3: Cho câu thơ sau

" Tưởng người dưới nguyệt chén đồng''

a Hãy chép 7 câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ thơ

b Giải thích nghĩa từ và cụm từ sau 'chén đồng', 'quạt nồng ấp lạnh'

c Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cánh quy nạp phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình.

Câu 4: Cho 2 câu thơ sau

''Nhớ người kiến nghĩa bất vi

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng''

Hãy viết đoạn văn giới thiệu về tác giả và ý nghĩa của 2 câu thơ trên

Câu 5 : Viết đoạn văn tóm tắt ngắn gọn truyện "Lục Vân Tiên'' của Nguyễn Đình Chiểu

Câu 6: Cho câu thơ sau

''Ruộng nương anh gửi bạn thân cày''

a Chép 9 câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ thơ

b Giải thích nhan đề bài thơ

c Viết đoạn văn T-P-H khoảng 12 câu thơ trình bày cảm nhận của em về khổ thơ trên.

Câu 7: Theo em có thể bỏ 1 trong hai từ cạnh và bên trong ba câu thơ cuối của bài thơ Đồng chí được không? Vì sao?

Câu 8: Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 15 câu theo cách quy nạp nêu cảm nhận của em về 6 thơ đầu của bài thơ Đồng Chí . Chỉ ra 1 câu ghép, 1 phép liên kết có trong đoạn văn.

Được cập nhật Hôm kia lúc 9:59 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.