Từ thông

1. Định nghĩa

  Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều: \(\phi =BS\cos \alpha \)

  Với \(\alpha\) là góc giữa pháp tuyến \(\vec{n}\) và \(\vec{B}\)

2. Đơn vị từ thông

  Trong hệ SI đơn vị từ thông là vêbe (\(Wb\)).   \(1Wb = 1T.1m^2\).

3. Dạng bài tập

Tính từ thông qua diện tích S.

Sử dụng công thức \(\phi =BS\cos \alpha\)

Với \(\alpha\) là góc giữa pháp tuyến \(\vec{n}\) và \(\vec{B}\)

 

Hỏi đáp

Câu 2 (Gửi bởi ho hoang dung)
Trả lời
1
Câu 1:

Trong các kết luận sau, kết luận nào sai ?Đặc điểm lực đàn hồi của lò xo là:

 • Có chiều ngược với chiều biến dạng của lò xo.

 • Có độ lớn tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

 • Có phương thẳng đứng.

 • Chỉ xuất hiện khi lò xo bị biến dạng.

Câu 2:

Một hộp phấn nằm yên trên bàn là do:

 • Chỉ chịu tác dụng của của trọng lực.

 • Chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

 • Chịu tác dụng của 2 lực không cân bằng.

 • Không chịu tác dụng của lực nào.

Câu 3:

Lấy hai tờ giấy, một để phẳng, một vo tròn lại. Thả chúng từ cùng một độ cao, quan sát chuyển động của chúng. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 • Tờ giấy bị vo tròn nặng hơn nên rơi nhanh hơn.

 • Diện tích bề mặt của vật càng lớn, trọng lượng của vật càng giảm nên vật rơi càng chậm.

 • Tờ giấy để phẳng không rơi theo phương thẳng đứng vì thế lực hút của Trái Đất không nhất thiết phải có phương thẳng đứng.

 • Tờ giấy để phẳng chịu lực cản của không khí lớn hơn nên rơi chậm hơn.

Câu 4:

Quả bóng chứa khí nhẹ bay lên được là nhờ:

 • Trọng lực của quả bóng.

 • Lực đẩy lên cao của không khí.

 • Lực căng của khí trong quả bóng.

 • Lực hút xuống của Trái Đất.

Câu 5:

Nhân viên cung cấp nước nói: “Đồng hồ nước của gia đình em tháng này đo được lượng nước tiêu thụ là 25 khối”. Vậy 25 khối nước có thể tích là:

 • 2500 lít

 • 250 lít

 • 25000 lít

 • 25 lít

Câu 6:

Trong những trường hợp sau đây, trường hợp nào không xuất hiện hai lực cân bằng ?

 • Hộp phấn nằm yên trên bàn.

 • Xe đạp đang xuống dốc.

 • Đèn chùm treo trên trần nhà.

 • Thuyền nằm yên trên mặt hồ nước.

Câu 7:

Ngoài chức năng để đo lực thì lực kế có thể sử dụng làm dụng cụ đo đại lượng nào khác trong các đại lượng sau đây:

 • Thể tích

 • Chiều dài

 • Chiều cao

 • Khối lượng

Câu 8:

Treo 1 vật có khối lượng là 100g thì lò xo dãn ra 2cm. Trong giới hạn đàn hồi, nếu treo vật có trọng lượng là 1,5N thì lò xo giãn ra là ……… cm.

 • 1,33

 • 3,5

 • 3

 • 0,75

Câu 9:

Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

Câu 10:

Treo các vật nặng lần lượt vào một lò xo như hình vẽ. Lần treo đầu, lực đàn hồi tác dụng vào vật là thì độ biến dạng của lò xo là x (cm). Lần treo thứ 2, lực đàn hồi tác dụng vào vật là thì độ biến dạng là 2x (cm). Khi đó, độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng trong hai lần là:

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...