Trồng trọt

Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt

Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Bài 4: Thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản

Bài 5: Xác định độ PH của đất bằng phương pháp so màu

Bài 6: Biện pháp sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

Bài 8: Thực hành nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường

Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường

Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng

Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 13: Phòng, trừ sâu bệnh

Bài 14: Thực hành nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại

Bài 15: Làm đất và bón phân lót

Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp

Bài 17: Thực hành xử lí hạt giống bằng nước ấm

Bài 18: Thực hành: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản

Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ

Ôn tập phần I: Trồng trọt

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...