Tính chất đường phân giác của tam giác

Nội dung lý thuyết

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn tỉ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn ấy.

Chú ý:

Định lí vẫn đúng với đường phân giác của góc ngoài cua tam giác 

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN