Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

 

a) Tính chất giao hoán  

b) Tính chất kết hợp: .

c) Nhân với số 1 : .

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

                         

                         

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...