Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Các tính chất: Tương tự như phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau đây:

a) Tính chất giao hoán: 

b) Tính chất kết hợp: 

c) Cộng với số 0: 

 


 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...