Tỉ số lượng giác của góc nhọn

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

Định nghĩa:

Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

ĐỌC THÊM

bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề hình học phẳng

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...