Thuyết electron

Học ngoại ngữ trực tuyến

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện

 • Cấu tạo nguyên tử
 • Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân mang điện tích (+) và electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.
 • Hạt nhân gồm các hạt prôtôn mang điện tích +1,6.10-19C và các nơtrôn không mang điện.
 • Electron mang điện tích -1,6.10-19C, khối lượng m = 9,1.10-31kg.
 • Số electron bằng số prôtôn của hạt nhân nên nguyên tử trung hòa về điện.
 • Điện tích của electron (hoặc prôtôn) là điện tích nhỏ nhất mà có thể có được, ta gọi là điện tích nguyên tố.

2. Thuyết electron

 • Thuyết electron là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và tính chất điện của các vật.
 • Nội dung:
  • Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nguyên tử mất electron sẽ trở thành iôn dương.
  • Một nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm electron và trở thành iôn âm.
  • Một vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích dương (prôtôn) và ngược lại.

3. Các phương pháp làm nhiễm điện một vật

 • Nhiễm điện do cọ xát.
 • Nhiễm điện do tiếp xúc.
 • Nhiễm điện do hưởng ứng.

4. Định luật bảo toàn điện tích

 • Nội dung: Trong một hệ cô lập, tổng đại số của các điện tích là không đổi.
 • Ví dụ: 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...