Thuyết electron

1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện

 • Cấu tạo nguyên tử
 • Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân mang điện tích (+) và electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.
 • Hạt nhân gồm các hạt prôtôn mang điện tích +1,6.10-19C và các nơtrôn không mang điện.
 • Electron mang điện tích -1,6.10-19C, khối lượng m = 9,1.10-31kg.
 • Số electron bằng số prôtôn của hạt nhân nên nguyên tử trung hòa về điện.
 • Điện tích của electron (hoặc prôtôn) là điện tích nhỏ nhất mà có thể có được, ta gọi là điện tích nguyên tố.

2. Thuyết electron

 • Thuyết electron là thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của các electron để giải thích các hiện tượng điện và tính chất điện của các vật.
 • Nội dung:
  • Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nguyên tử mất electron sẽ trở thành iôn dương.
  • Một nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm electron và trở thành iôn âm.
  • Một vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích dương (prôtôn) và ngược lại.

3. Các phương pháp làm nhiễm điện một vật

 • Nhiễm điện do cọ xát.
 • Nhiễm điện do tiếp xúc.
 • Nhiễm điện do hưởng ứng.

4. Định luật bảo toàn điện tích

 • Nội dung: Trong một hệ cô lập, tổng đại số của các điện tích là không đổi.
 • Ví dụ: 
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...