Thuyết động học phân tử chất khí

1. Cấu tạo chất

a. Cấu tạo chất

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.

Các phân tử chuyển động không ngừng.

b. Chuyển động của phân tử và nhiệt độ     

Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao và ngược lại

2. Lực tương tác phân tử

Các phân tử tương tác nhau bằng lực hút và lực đẩy. Khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy lớn hơn lực hút và ngược lại.

3. Các thể rắn, lỏng, khí

- Ở thể khí các phân tử  ở xa nhau, lực tương tác yếu, chất khí không có thể tích và hình dạng riêng. Chất khí có thể tích chiếm toàn bộ bình chứa, có thể nén dễ dàng.

Ở thể rắn các phân tử  ở gần nhau, lực tương tác rất mạnh, chất rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định.

Ở thể lỏng lực tương tác giữa các phân tử lớn hơn ở thể khí nhưng nhở hơn thể rắn, chất lỏng có  thể tích xác định có hình dạng của phần bình chứa nó..

4. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Các phân tử khí chuyển độn g hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

5. Khí lí tưởng

   Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lí tưởng.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...