Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Bài 25 : Thế giới rộng lớn và đa dạng

Bài 26 : Thiên nhiên Châu Phi

Bài 27 : Thiên nhiên Châu Phi (tiếp theo)

Bài 28 : Thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Phi

Bài 29 : Dân cư, xã hội Châu Phi

BÀI 30 : Kinh tế Châu Phi

Bài 31 : Kinh tế Châu Phi (tiếp theo)

Ôn tập học kì I

Đề kiểm tra học kì I - Địa lí lớp 7

Bài 32 : Các khu vực châu Phi

Bài 33 : Các khu vực Châu Phi (tiếp theo)

Bài 34 : Thực hành so sánh nền kinh tế của 3 khu vực Châu Phi

Bài 35 : Khái quát Châu Mĩ

Bài 36 : Thiên nhiên Bắc Mĩ

Bài 37 : Dân cư Bắc Mĩ

Bài 38 : Kinh tế Bắc Mĩ

Bài 39 : Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)

Bài 40 : Thực hành tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp

Bài 41 : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bài 42 : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 43 : Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Bài 44 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Bài 45 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)

Bài 46 : Thực hành sự phân hóa của thảm thực vật ở hai bên sườn Đông và Tây của núi An-đet

Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì II

Bài 47 : Châu Nam cực - châu lục lạnh nhất thế giới

Bài 48 : Thiên nhiên châu Đại Dương

Bài 49 : Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 50 : Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-x trây - lia

Bài 51 : Thiên nhiên Châu Âu

Bài 52 : Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)

Bài 53 : Thực hành đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu

Bài 54 : Dân cư, xã hội Châu Âu

Bài 55 : Kinh tế Châu Âu

Bài 56 : Khu vực Bắc Âu

Bài 57 : Khu vực Tây và Trung Âu

Bài 58 : Khu vực Nam Âu

Bài 59 : Khu vực Đông Âu

Bài 60 : Liên minh Châu Âu

BÀI 61 : Thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ kinh tế Châu Âu

Ôn tập học kì II

Đề kiểm tra học kì II

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...