Soạn văn lớp 9

Hướng dẫn soạn bài Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Hướng dẫn soạn bài Các phương châm hội thoại

Hướng dẫn soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - G. G. Mác-két

Hướng dẫn soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo 1)

Hướng dẫn soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết trình

Hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn soạn bài Các phương châm hội thoại (tiếp theo 2)

Hướng dẫn soạn bài Xưng hô trong hội thoại

Hướng dẫn soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương - trích

Hướng dẫn soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Hướng dẫn soạn bài Chuyện cũ trong phủ chúa - trích

Hướng dẫn soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (trích) - Ngô gia văn phái

Hướng dẫn soạn bài Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Hướng dẫn soạn bài Truyện Kiều - Nguyễn Du

Hướng dẫn soạn bài Chị em Thúy Kiều - trích

Hướng dẫn soạn bài Cảnh ngày xuân - trích

Hướng dẫn soạn bài Thuật ngữ

Hướng dẫn soạn bài Miêu tả trong văn tự sự

Hướng dẫn soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích - trích

Hướng dẫn soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều - trích

Hướng dẫn soạn bài Trau dồi vốn từ

Hướng dẫn soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán - trích

Hướng dẫn soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - trích

Hướng dẫn soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Hướng dẫn soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn - trích

Hướng dẫn soạn bài Đồng chí - Chính Hữu

Hướng dẫn soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Hướng dẫn soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự

Hướng dẫn soạn bài Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Hướng dẫn soạn bài Bếp lửa - Bằng Việt

Hướng dẫn soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Hướng dẫn soạn bài Ánh Trăng - Nguyễn Duy

Hướng dẫn soạn bài Làng - Kim Lân

Hướng dẫn soạn bài Lặng Lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Hướng dẫn soạn bài Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Hướng dẫn soạn bài Cố hương - Lỗ Tấn

Hướng dẫn soạn bài Những đứa trẻ - trích

Hướng dẫn soạn bài Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Hướng dẫn soạn bài Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Hướng dẫn soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

Hướng dẫn soạn bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La – Phông – Ten –( H.Ten)

Hướng dẫn soạn bài Con cò - Chế Lan Viên

Hướng dẫn soạn bài Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Hướng dẫn soạn bài Viếng lăng Bác - Viễn Phương

Hướng dẫn soạn bài Sang thu - Hữu Thỉnh

Hướng dẫn soạn bài Nói với con - Y Phương

Hướng dẫn soạn bài Mây và sóng - Tago

Hướng dẫn soạn bài Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Hướng dẫn soạn bài Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Hướng dẫn soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - trích

Hướng dẫn soạn bài Bố của Xi-mông - Mô-pát-xăng

Hướng dẫn soạn bài Con chó Bấc - Giắc Lân-đơn

Hướng dẫn soạn bài Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Hướng dẫn soạn bài Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...