Số phức

Bài 1: Số phức

Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức

Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4a: Dạng lượng giác của số phức

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...