Quy đồng mẫu nhiều phân số

QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Xét hai phân số tối giản \(\dfrac{-3}{5}\) và \(-\dfrac{5}{8}\). Ta thấy 40 là một bội chung của 5 và 8. Ta sẽ tìm hai phân số có mẫu là 40 và lần lượt bằng  \(\dfrac{-3}{5}\) và \(-\dfrac{5}{8}\).

2. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Ta làm theo các bước sau :

- Bước 1 : Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

- Bước 2 : Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu)

- Bước 3 : Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...