Phép trừ các phân thức đại số

PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Phân thức đối.

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổn của chúng bằng 0

Phân thức đối của phân thức  được kí hiệu là 

Vậy    và 

2. Phép trừ

Qui tắc: Muốn trừ phân thức  cho phân thức , ta cộng  với phân thức đối của 

Vậy: . 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...