Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch

1. Phản ứng phân hạch

 • Khái niệm:
  • Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân (loại nặng) hấp thụ một nơtron rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình.
  • Sau mỗi phản ứng phân hạch đều có hai nơtron được giải phóng ra và mỗi phân hạch đều giải phóng ra năng lượng lớn (năng lượng phản ứng).
  • Nơtron chậm dễ bị phân hạch hơn vì dễ bị hạt nhân bắt khi lọt vào hạt nhân.
 • Điều kiện xảy ra phản ứng phân hạch dây truyển
  • Gọi \(k\) là số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch (còn gọi là hệ số nhân nơtron)
   • Nếu \(k< 1 \) thì phản ứng dây truyền không xảy ra.
   • Nếu \(k = 1 \) thì phản ứng dây truyển xảy ra với mật độ nơtron không đổi. Đó là phản ứng dây truyền điểu khiển được xảy ra trong các lò phản ứng hạt nhân.
   • Nếu \(k> 1 \) thì dòng nơtron tăng liên tục theo thời gian, dẫn tới vụ nổ nguyên tử. Đó là phản ứng dây truyển không điểu khiển được.

                                                     

                                             Sơ đồ phản ứng dây truyền với \(^{235}U\) (khi \(k = 2\))

2. Phản ứng nhiệt hạch

 • Khái niệm: Phản ứng hai hạt nhân nhẹ hợp thành một hạt nhân nặng hơn.
  • Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng. 
  • Điều kiện xảy ra phản ứng là chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao chính vì vậy nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.
 • Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ
  • Phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt Trời và các ngôi sao là nguồn gốc năng lượng của chúng.

     

 

 

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...