Phân số bằng nhau

PHÂN SỐ BẰNG NHAU

Định nghĩa hai phân số bằng nhau:

Hai phân số  và  được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c. 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...