Ôn tập lịch sử lớp 9

Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX (TIẾT 1)Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề: 27 triệu người chết, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá 1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy, kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm.

I. LIÊN XÔ.

1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950:

-Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề:27 triệu người chết, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá, 1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy, kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm.

-Đảng và nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch Khôi phục và phát triển kinh tế với kế hoạch 5 năm lần thứ tư 1946-1950. Sau đó là các kế hoạch 5 năm lần 5 , 6...

-Kết quả :
+ Vượt mức trước thời hạn 9 tháng .

+ Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% so với 1939.

+ Những năm 1950 va 1960 sản lượng công nghiệp chiếm 20 % sản lượng công nghiệp thế giới .

+Nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh, đời sống nhân dân cải thiện; năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử , phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mỹ ..

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX )

* Hoàn cảnh bị các nước đế quốc bao vây kinh tế, cô lập chính trị, chạy đua vũ trang, chuẩn bị cuộc chiến tranh tổng lực nhằm tiêu diệt Liên Xô & các nước CNXH.

* Phương hướng :tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp nặng , thâm canh trong nông nghiệp ; đẩy mạnh tiến bộ khoa học – kỹ thuật ; tăng cường sức mạnh quốc phòng .

* Thành tựu :

+ Sản xuất công nghiệp tăng 9,6% / năm , trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ , sản lượng công nghiệp chiếm 20% của thế giới.

+ 1957 lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo .

+ 1961 phóng thành công con tàu vũ trụ đưa con người bay vòng quanh trái đất.

* Chính sách đối ngoại :

+ Duy trì hòa bình thế giới, đi đầu và đấu tranh cho nền hòa bình và an ninh thế giới

+ Giúp đỡ,ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới

* Ý nghĩa về thành tựu :

- Thể hiện tính ưu việt của CNXH, xây dựng và phát triển kinh tế , quốc phòng , nâng cao đời sống của nhân dân.

- Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ và đồng minh của Mỹ , thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển .

- Vị trí quốc tế được đề cao , trở thành chỗ dựa cho hòa bình thế giới , Liên Xô là nước XHCN hùng mạnh nhất ,trở thành một cực trong trật tự thế giới 2 cực Ianta

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Đang tải tin tài trợ...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...