Ngành Giun đốt - Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT

I. Ngành Giun đốt, ngoài giun đất, còn gặp một sổ đại diện khác có cấu tạo rương tự, sống trong môi trường nước ngọt và nước mặn 

II. Đặc điểm chung

Giun đốt thường có cơ quan di chuyển ở hai bên mỗi đốt được gọi là chi bên (hình 17.3). Chi bên cỏ nhiều tơ thích nghi bơi lội trong nước. Giun đốt phân bô ở các môi trường sông khác nhau như : nước mặn. nước ngọt, trong đất, trên cây (vắt), thích nghi với các lôi sông khác nhau như : tự do. định cư. kí sinh, chui rúc trong đất ẩm… Do đó, một số cấu tạo cơ thể bị biến đổi đi như : chi hơn, tơ tiêu giảm, thần kinh giác quan kém phát triển. Nhưng các loài giun đốt vần giữ đầy đủ đặc điểm chung của ngành.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.
                                                                                             Trả lời:

Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)…

2. Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?
                                                                                            Trả lời:

– Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang.
– Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa.
– Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể.
– Hô hấp bằng da hay bằng mang.

3.Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?
                                                                                             Trả lời:
– Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).
– Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng…) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.
– Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.
– Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

4. Nêu vai trò của Giun đốt ?

Trả lời :

- Làm thức ăn cho người và động vật

- Làm cho đất trồng xốp thoáng

- Làm màu mỡ đất trồng

- Một số có hại cho người và động vật (đỉa,....)

5. Ngành Giun đốt có đặc điểm gì chứng tỏ cơ thể có tổ chức cao hơn ngành Giun dẹp ?

Trả lời :

Ngành Giun đốt có đặc điểm chứng tỏ cơ thể có tổ chức cao hơn ngành Giun dẹp là :

- Cơ thể phân đốt

- Có thể xoang chính thức

- Xuất hiện chi bên

- Xuất hiện hệ tuần hoàn, hệ hô hấp đầu tiên

6. Giun đốt tiến hoá hơn giun tròn, Giun dẹp ở những đặc điểm nào ?

Trả lời :

- Có thể xoang chính thức

- Cơ thể phân đốt

- Có hệ tuần hoàn, hệ thần kinh chuỗi hạch

- Ống tiêu hoá phân hoá, có cơ quan vận động

7. Đặc điểm chung của ngành Giun đốt ?

Trả lời :

- Giun đốt (gồm : giun đất, rươi, đỉa, giun đỏ...) đa dạng về loài, lối sống môi trường sống. Giun đốt có chung đặc điểm như :

- Cơ thể phân đốt

- Có thể xoang

- Ống tiêu hoá phân hoá

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang

- Giúp đốt có vai trò lớn đối với hệ sinh thái và đời sống con người

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...