Ngành Giun dẹp- Bài 11. Sán lá gan

GÀNH GIUN DẸP - SÁN LÁ GAN

I. NƠI SỐNG, CẤU TẠO VÀ DI CHUYỂN

Sán là những giun dẹp kí sinh ở gan và mật trâu bò làm chúng gầy rạc và chậm lớn.

Cơ thể sán lá gan hình lá, dẹp, dài 2 – 5 cm, màu đỏ máu.

Mắt, lông bơi tiêu giảm. Ngược lại cá giác bám phát triển.

Nhờ cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển, nên sán lá gan có thể chun dãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường ký sinh.

II. DINH DƯỠNG

Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ. Hầu có cơ khoẻ giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh đưa vào 2 nhánh ruột phân nhiều nhánh nhỏ để vừa tiêu hoá vừa dần chất dinh dưỡng nuôi cơ thê. Sán lá gan chưa có hậu môn.

III-SINH SẢN

1. Cơ quan sinh dục
- Sán lá gan lưỡng tính.

- Cơ quan sinh dục gồm:

  + cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái với tuyến noãn hoàng.

  + Phần lớn chúng có cấu tạo dạng ông phân nhánh và phát triển chằng chịt.

2. Vòng đời

Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4 000 trứng mồi ngày).
Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.
Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong ốc ruộng, sinh sàn cho nhiều ấu trùng có đuôi. Au trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây có. bèo và cây thuỷ sinh, rụng đuôi, kết vỏ cứng, trở thành kén sán.
Nếu trâu bò ăn phải cây cò có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan (hình 11.2).

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Trả lời:

Đặc điếm cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh là:

- Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2-5cm, mầu đỏ máu

- Mắt, lông bơi tiêu giảm, không có hậu môn

- Giác bám phát triển, hầu khỏe giúp hút chất dinh dưỡng

- Cơ quan tiêu hóa, sinh dục phát triển

- Cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển giúp sán lá gan chun dãn, phồng dẹp cơ thể để chui rúc, luồn lách trong môi trường kí sinh dễ dàng

2. Vì sao trâu, bò nước ta mác bệnh sán lá gan nhiều?

Trả lời:

– Chúng sống và làm việc ở môi trường đất ngập nước, trong đó có nhiều ốc nhỏ là vật chú trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan.
– Trâu bò ở nước ta thường uống nước và gặm cỏ trực tiếp ngoài thiên nhiên, ở đó có rất nhiều kén sán, sẽ được đưa vào cơ thể bò.

3. Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

Trả lời

– Sán đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). Trứng gặp nước nở thành ấu’trung có lông bơi.
- Ấu trùng chui vào sống kí sinh trong loài ốc ruộng, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi.
- Ấu trùng có đuôi rời khỏi cơ thế ốc, bám vào cây cỏ. bèo và cây thủy sinh, rụng đuôi, kết vò cứng, trở thành kén sán.
- Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...