Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC

Nếu ∆ABC vuông tại A (hình bên) thì:

\(b^2=ab';c^2=ac'\left(1\right)\)

\(h^2=b'c'\left(2\right)\)

\(bc=ah\left(3\right)\)

 (4)

\(a^2=b^2+c^2\left(5\right)\)

ĐỌC THÊM

bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề hình học phẳng

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN